Mag ik vermogen hebben naast mijn uitkering?

Iedereen die recht heeft op bijstand, mag een beperkt vermogen hebben.

Iedereen die recht heeft op bijstand, mag een beperkt vermogen hebben.

Wat is vermogen?

  • Bank- of spaartegoeden
  • Contant geld
  • Effecten of andere waardepapieren
  • Nalatenschappen
  • Waarde eigen woning na aftrek van de hypothecaire leningen
  • Waarde auto
  • Begrafenispolissen

Vermogensgrens

Voor gezinnen en alleenstaande ouders ligt de vermogensgrens op € 15.150. Voor alleenstaanden ligt de grens op € 7.575. Deze bedragen gelden voor het jaar 2022 en worden jaarlijks aangepast. Met studieschulden houdt de gemeente geen rekening.