Er wordt op mijn uitkering een bedrag ingehouden in verband met mijn ziektekostenpremie. Hoe zit dat?

Als u 6 maanden lang uw ziektekostenpremie niet betaald hebt, geeft uw ziektekostenverzekeraar (bijv. Menzis) dit door aan het College van zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ houdt vervolgens  maandelijks een verhoogde premie in op uw inkomen. Voor de premieachterstand moet u zelf met uw ziektekostenverzekeraar een betalingsregeling treffen. Wilt u meer weten, klik dan door naar de site van het CVZ.