Meedenken over evenementenlocaties in Arnhem

Arnhem is een levendige stad met verschillende evenementen en festivals. Samen zorgen die voor plezier, ontmoetingen, omzet en werkgelegenheid. Maar soms veroorzaken evenementen ook overlast. Denk bijvoorbeeld aan geluidshinder, zwerfafval en (parkeer)drukte.

Een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid is belangrijk. Daarom stellen we profielen op voor alle evenementenlocaties in Arnhem.

Locatieprofielen

In 2021 heeft het college de nota ‘Locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem’ vastgesteld. In dit beleid staat hoe we in Arnhem omgaan met het houden van evenementen in de openbare ruimte en welke algemene regels daarbij gelden. Dit beleid gaan we nu uitwerken in zogeheten locatieprofielen. 

In de locatieprofielen komt straks per evenementenlocatie het volgende te staan: 

 • een beschrijving van de locatie
 • de voorzieningen ter plaatse
 • de richtlijnen voor het gebruik 
Bestaande evenementenlocaties in Arnhem

In Arnhem zijn 18 bekende evenementenlocaties onder te verdelen in de binnenstad, Arnhemse parken en overig.

Evenementenlocaties in de binnenstad

 • Markt
 • Jonas Daniel Meijerplaats
 • Audrey Hepburnplein
 • Trans
 • Korenmarkt
 • Jansplaats
 • Jansplein
 • Gele Rijdersplein
 • Rijnkade
 • Musispark    
 • Blauwe golven

Evenementenlocaties Parken

 • Presikhaaf
 • Sonsbeek (Ronde Weide)
 • Sonsbeek (Grote Vijver)
 • Sonsbeek (Witte villa)
 • Sonsbeek (Jansveld)
 • Sonsbeek (Steile tuin)
 • Sonsbeek totaal/route
 • Zypendaal
 • Hoogte 80
 • Immerloopark
 • Westerveld
 • Angerenstein

Overige evenementenlocaties

 • Winkelcentrum Presikhaaf (parkeerplaats)
 • Stadsblokken
 • Haven van Coers
 • Elden (Brink)

Inwoners denken mee over evenementenlocaties

Van 7 tot en met 28 oktober 2022 konden inwoners van Arnhem meedenken over de evenementenlocaties op meedenken.arnhem.nl. Ook ontvingen we reacties via mail en Facebook. Ruim 500 mensen reageerden op stellingen over bijvoorbeeld de variatie en toegankelijkheid van evenementen en festivals. Daarnaast ontvingen we suggesties en opmerkingen over een aantal specifieke evenementenlocaties. De reacties verwerken we zoveel mogelijk in de nieuwe locatieprofielen. Zo is straks per evenementenlocatie duidelijk wat kan en mag.

Resultaten

De opmerkingen en suggesties die we ontvingen vindt u in dit document. Waar mogelijk hebben we aangegeven hoe we deze verwerken. 

In gesprek met betrokkenen

We organiseren komende periode twee bijeenkomsten met inwoners, bezoekers van evenementen en festivals, ondernemers en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de uitkomsten van de meedenkronde en gaan we dieper in op de verschillende onderwerpen. Ook lichten we de status toe van de akoestische onderzoeken. Tijdens de eerste bijeenkomst staan evenementen in de binnenstad centraal en de tweede bijeenkomst gaat in op evenementen in de parken. Waar mogelijk verwerken we de uitkomsten van de gesprekken in de locatieprofielen. 

Vragen of meer informatie

Heb je vragen? Stel ze aan Saskia Wilmsen via e-mail: saskia.wilmsen@arnhem.nl. Liever telefonisch contact? Op maandagmiddag, dinsdagmiddag of donderdagmiddag kan dat via: 026-3774566. Meer informatie vind je op: www.arnhem.nl/evenementen