Arnhems Meisje voor wijkagent Frank Daeseleer

Frank Daeseleer (Arnhem, 1959) heeft recent het Arnhems Meisje ontvangen uit handen van Burgemeester Marcouch. De verraste politieman Daeseleer is gelauwerd met het bronzen beeldje na 45 jaar politiewerk, eerst in Amsterdam en daarna 38 jaar in Arnhem, waarvan de laatste 21 jaar als wijkagent. Nu gaat hij met vervroegd pensioen.

Ahmed Marcouch prijst bij de uitreiking van het Arnhems Meisje de naastenliefde en de toegankelijkheid, de rust en de humor van Daeseleer, die hij eerder huldigde met de Koninklijke Onderscheiding. Ons dagelijks baken voor veiligheid, zeggen de bewoners van achtereenvolgens Alteveer/Cranevelt/Schaarsbergen, Presikhaaf en het Spijkerkwartier over hun toegankelijke wijkagent. Marcouch leerde als agent destijds het politievak van agenten als Frank Daeseleer, toen hij begon op politiebureau Balistraat.  

Voorbeeld

Marcouch ziet een geestverwant in Daeseleer met zijn blauwe hart en grote politieogen: ‘Zelf geniet ik ook van de stad, hoe lief en leed op je afkomt uit de straten als aderen waarin het Arnhemse leven stroomt. Waar altijd van alles gebeurt, als je daar oog voor hebt. En dat heeft wijkagent Frank als geen ander.'
Daeseleer, wiens dochter Jennifer als rechercheur bij de Arnhemse politie werkt, is voor zijn collega’s een voorbeeld. Goud waard, constateert de burgemeester die zoveel mogelijk overheidsdienaren aanmoedigt zich op te trekken aan de werkhouding van wijkagent Frank Daeseleer: ‘Wij moeten af van de onpersoonlijke, onbenaderbare overheid. We moeten toe naar een overheid waarvoor wij werken als mensen van vlees en bloed. Overheidsdienaren aan wie je een probleem kunt uitleggen.' 

Vrijwilliger

Zijn Koninklijke Onderscheiding kreeg Daeseleer al in juli 2021. ‘Ome Frank’ is toen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als vrijwillig motoragent en begeleider bij de jaarlijkse Ome Joop’s tour. Ook zijn vrouw, dochter en broer waren vrijwilliger bij de zomerse fietsvakanties voor kinderen die anders niet op vakantie gaan. Marcouch, die hoopt op een groeiend aantal vrijwilligers in Arnhem en zeer gesteld is op Arnhemmers als mede-opvoeders van de nieuwe generatie: ‘Zo helpt onze wijkagent Daeseleer niet alleen als agent, maar ook in de vakanties onze scholieren te vormen in de burgerschapswaarden; ook op de fiets krijgen zij vrijheid, gelijkheid en broederschap mee, in hun fietsbenen en kinderharten.'

Arnhems meisje 

Het Arnhems meisje wordt uitgereikt door de burgemeester aan wie lang, actief en baanbrekend deelneemt aan het maatschappelijke leven in de stad, vaak na een voordracht van collega’s of andere nauwe relaties. Het bronzen beeldje is ontworpen door Joop te Riele. Het levensgrote beeld van het ranke meisje staat in de wijk De Weerdjes, vlak bij de Rijn. Ook schrijver Koos van Zomeren, drummer Pierre Courbois, wethouders Joke van Doorne en Bob Roelofs en nog geen jaar geleden kampioen marathon Anne Luijten kregen het Arnhemse Meisje uitgereikt. 

Wijkagent Frank Daeseleer ontvangt Arnhems Meisje uit handen van burgemeester Ahmed Marcouch
Afbeelding: Wijkagent Frank Daeseleer ontvangt het Arnhemse Meisje uit handen van burgemeester Ahmed Marcouch.