Alle nieuwsberichten

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • Park Klarenbeek wordt Arnhems monument

  01 juli 2024 park Klarenbeek

  De gemeente Arnhem wil park Klarenbeek aanwijzen als gemeentelijk monument. Het is het oudste stadspark van Arnhem en heeft unieke landschappelijke en historische kenmerken die door de eeuwen heen goed bewaard zijn gebleven.

 • Arnhems college maakt nazaten excuses voor rol slavernijverleden

  30 juni 2024 Arnhemse 'Memre Waka' 2023

  Het college van burgemeester & wethouders maakt excuses voor de betrokkenheid van het Arnhemse stadsbestuur voor zijn rol in het slavernijverleden. Dat deed het op de jaarlijkse viering van Keti Koti vandaag in Park Zypendaal. ‘Wat onomstotelijk vaststaat is dit: het Arnhemse stadsbestuur was eeuwenlang actief en rechtstreeks betrokken bij het opzetten, uitbouwen en exploiteren van een onmenselijk economisch systeem dat gebaseerd was op slavernij en de handel in slaafgemaakten’, aldus burgemeester Ahmed Marcouch. ‘Daarvoor bied ik, namens het stadsbestuur van de gemeente Arnhem, de nazaten mijn diep doorvoelde excuses aan.’

 • Arnhem wil verhuurvergunningen invoeren

  26 juni 2024

  De gemeente Arnhem wil als een van de eerste gemeenten in Nederland een algemene verhuurvergunning invoeren. Op deze manier wil de gemeente meer grip krijgen op de misstanden in de particuliere verhuurmarkt en zorgen voor een betere bescherming van huurders. De gemeente ziet verhuurvergunningen als belangrijk instrument om de wooncrisis in de stad te lijf gaan.

 • Arnhem eerste Nederlandse stad met een straatcurator

  26 juni 2024 Street art op Arnhemse muur

  De gemeente Arnhem stelt als eerste Nederlandse gemeente een straatcurator aan: Vincent William. De gemeente stelt voor het cureren van muurschilderingen in de stad een jaarlijks bedrag van in totaal 70.000 euro tot tenminste 2027 ter beschikking. De aanstelling van William past in de nieuwe werkwijze voor street art.

 • Ruim kwart miljoen euro voor 14 extra maatregelen leefbare en veilige wijken in Arnhem

  25 juni 2024

  De gemeente Arnhem investeert in totaal ruim een kwart miljoen euro in concrete extra maatregelen voor leefbare en veilige wijken. Het gaat om 14 verschillende maatregelen die allemaal als doel hebben de leefbaarheid te verbeteren en zo te zorgen voor een prettigere buurt om in te wonen. Zo wordt uiteindelijk ook overlast en criminaliteit tegengegaan. Er wordt gewerkt aan plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, aan het voorkomen van verloedering en overlast en is er aandacht voor de leefbaarheid rondom winkelcentra.

 • Arnhem lanceert agenda voor schonere lucht

  25 juni 2024 Luchtfoto Arnhem Rijnkade

  De lucht in Arnhem wordt meetbaar schoner. De gemeente ligt op koers om de huidige doelen van het luchtbeleid te halen. Maar om deze doelen ook echt zeker te stellen, moet het huidige beleid worden aangescherpt. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, beschrijft Arnhem in de nieuwe Uitvoeringsagenda Schone Lucht 2024-2030.

 • Arnhem heeft de wind in de rug: loopt vooruit op CO2-reductie

  24 juni 2024 Vrouw draait aan thermometer

  De Gemeente Arnhem bereikt belangrijke doelen in de Energietransitie. Dat blijkt uit de voorgansrapportage 'New energy made in Arnhem 2023'. Het programma, gestart in januari 2020, heeft als doel om de CO2-uitstoot van de stad drastisch te verminderen. In de gebouwde omgeving en bij bedrijven en industrie is percentueel de grootste energiebesparing gerealiseerd.

 • Eerste Arnhemse Burgerberaad afgesloten met adviezen voor duurzamer afvalbeleid

  24 juni 2024 Burgerberaad overhandigt adviezen aan Nicky Eppich, voorzitter van de gemeenteraad en Bob Roelofs, Arnhems wethouder Participatie

  Op zaterdag 22 juni vond de laatste bijeenkomst van het Arnhemse Burgerberaad over afval plaats. 29 adviezen werd aangeboden aan Nicky Eppich, voorzitter van de gemeenteraad en Bob Roelofs, Arnhems wethouder Participatie. De adviezen gaan onder meer over betere voorlichting, het makkelijker maken van afvalscheiding, het verbeteren van ophaal- en brengmogelijkheden, het stimuleren van hergebruik en reparaties van producten en het tegengaan van ‘afvaltoerisme’ en afvaldumpingen.

 • Gemeente Arnhem gaat voorkomen dat schulden oplopen door toedoen gemeente

  20 juni 2024 2 personen zitten samen aan tafel met papieren en rekenmachine

  De gemeente Arnhem wil voorkomen dat geldzorgen van inwoners met een uitkering of een andere vorm van bijstand erger worden door toedoen van de gemeente zelf. Daarom neemt de gemeente Arnhem een aantal stappen om nog socialer om te gaan met de schulden die ontstaan doordat inwoners teveel bijstand hebben ontvangen. Zo heeft de gemeente ook in haar rol als schuldeiser meer oog voor de bestaanszekerheid van de Arnhemmers.

 • Wegafsluitingen NK Wielrennen Arnhem

  19 juni 2024 Wegafsluitingen NK Wielrennen zondag 23 juni

  Op zondag 23 juni is in Arnhem het NK Wielrennen.