Uw mening is belangrijk

Dagelijks werken we aan een actuele website met goede, begrijpelijke en vindbare informatie. Maar wat vindt u er eigenlijk van?

Beoordelen is eenvoudig

Door te klikken op een smiley aan de rechterzijde van de webpagina geeft u aan hoe tevreden u bent over de informatie op die pagina, formulier of gehele website. Na uw keuze volgt een korte vragenlijst. Het invullen hiervan neemt ongeveer 30 seconden van uw tijd in beslag. We waarderen uw bijdrage.

Anoniem

Uw reactie is altijd anoniem. Dit betekent dat uw gegevens bij ons niet bekend is als u klikt op een smiley of een vragenlijst invult.

Wat gebeurt er met uw beoordeling?

Uw reactie geeft ons inzicht in wat we kunnen verbeteren op www.arnhem.nl. Aanpassingen in de tekst van een webpagina kunnen we vrijwel direct doen. Sommige wijzigingen zijn ingewikkelder en kosten dus meer tijd.