Subsidieregeling Klimaatadaptatie

Heeft u een plan om uw tuin, uw dak of een deel van de openbare ruimte zo in te richten dat u bijdraagt aan de klimaatadaptieve stad? Of heeft u ideeën om een groen dak aan te leggen, een versteent terrein te vergroenen, uw regenpijp af te koppelen of een waterberging te maken? Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie aanvragen.

Over de subsidie

Wij willen onze stad wapenen tegen de veranderingen in het klimaat, zoals toenemende hitte, droogte en hevige regenbuien. Inwoners of ondernemers die hier ideeën over hebben kunnen daarom een beroep doen op de subsidieregeling Klimaatadaptatie.

Voorwaarden

Voordat u de subsidie aanvraagt, gaat u in gesprek met één van onze bestuursadviseurs. Zij denken met u mee en helpen u op weg bij het indienen van een kansrijke aanvraag. Neem hiervoor contact op met:

De verdere voorwaarden aan uw aanvraag zijn:

  • U dient uw initiatief minimaal 13 weken voor uitvoering van de activiteiten in
  • Uw aanvraag bestaat uit een digitaal aanvraagformulier en een projectplan/begroting als bijlage(n). In het projectplan beantwoordt u de vragen uit de toelichting (pdf, 20kB) van bijlage 1 en bijlage 2. 

Aanvragen

U ontvangt binnen uiterlijk 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing van het college.

Subsidie aanvragen

Verantwoording

Krijgt u een subsidie van meer dan € 10.000 toegekend? Dan moet u deze binnen 13 weken na de uitvoering van uw plan verantwoorden.