Groener Arnhem

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met meer en heviger regenbuien en dagen met tropische temperaturen. Met meer groen en water in de stad kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Iedereen is nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat.

 • Beleid en beleidsmaatregelen klimaatadaptatie

  Hier vindt u informatie over ons beleid en onze beleidsmaatregelen rond klimaatadaptie, zoals de Strategie Klimaatadaptie Arnhem en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem.

 • Groenprojecten in Arnhem

  Hier vindt u voorbeelden van projecten die inwoners, organisaties in Arnhem en de gemeente hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren om Arnhem aan te passen aan het veranderende klimaat.

 • Samen naar een groener Arnhem

  Een groene, schone en biodiverse stad zorgt voor een goed en gezond leven. U kunt als inwoner ook meehelpen om Arnhem groener te maken. Op deze pagina leest u handige tips en meer over groene initiatieven en subsidies.

 • Subsidieregeling groenblauwe initiatieven

  Heeft u een plan of idee om bij te dragen aan een klimaatadaptieve stad? Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie aanvragen.

 • Groenbeheer

  Hier vindt u informatie over hoe wij omgaan met bomen, invasieve exoten als de eikenprocessierups, ons maaibeleid en hoe u zelf uw buurt groener en klimaatbestendiger kunt maken.

 • Netwerk Klimaatadapatief Arnhem

  Iedereen is hard nodig om Arnhem aan te passen aan het veranderende klimaat. Met een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en bewoners kunnen we meer bereiken.

Meer onderwerpen