Klimaatadaptatie Arnhem

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met meer en heviger regenbuien en dagen met tropische temperaturen. Met meer groen en water in de stad kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Iedereen is nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat.

 • Strategie Klimaatadaptatie Arnhem

  Door het veranderende klimaat neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Daardoor ontstaan risico's voor onze veiligheid, gezondheid en economie. Er gebeurt al veel om Arnhem aan te passen. Maar er moet meer gebeuren om onze stad klimaatbestendiger te maken. We moeten dus in de versnelling.

 • Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem

  De maatregelen en acties die de gemeente en partners nemen om Arnhem de komende jaren (2021 - 2024) klimaatbestendiger te maken, staan in de eerste zogeheten gezamenlijke Uitvoeringsagenda.

 • Netwerk Klimaatadapatief Arnhem

  Iedereen is hard nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat. Met een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en bewoners kunnen we meer bereiken.

 • Projecten, acties en maatregelen

  Op deze pagina ziet u een overzicht van activiteiten en projecten die we uitgevoerd hebben of uitvoeren om Arnhem aan te passen aan het veranderende klimaat.

 • Zelf klimaatverandering tegengaan

  Het klimaat verandert. Wat kunnen inwoners en bedrijven van Arnhem zelf doen om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat?

 • Subsidieregeling groenblauwe initiatieven

  Heeft u een plan of idee om bij te dragen aan een klimaatadaptieve stad? Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie aanvragen.