Klimaatadaptatie Arnhem

Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met meer en heviger regenbuien en dagen met tropische temperaturen. Met meer groen en water in de stad kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Iedereen is nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat.

 • Strategie Klimaatadaptatie Arnhem

  De ‘Strategie Klimaatadaptatie Arnhem’ beschrijft welke ambities we hebben de komende 10 jaar om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat.

 • Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem

  De maatregelen en acties die we nemen om Arnhem klimaatbestendiger te maken, staan in de Uitvoeringsagenda.

 • Klimaatverandering

  Het klimaat verandert. Wat kunnen inwoners en bedrijven van Arnhem zelf doen om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat?

 • Netwerk Klimaatadapatief Arnhem

  Iedereen is hard nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat. Met een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en bewoners kunnen we meer bereiken.