Beleid en beleidsmaatregelen klimaatadaptatie

Hier vindt u informatie over ons beleid en onze beleidsmaatregelen rond klimaatadaptie, zoals de Strategie Klimaatadaptie Arnhem en de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem.

  • Strategie Klimaatadaptatie Arnhem

    Door het veranderende klimaat neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Daardoor ontstaan risico's voor onze veiligheid, gezondheid en economie. Er gebeurt al veel om Arnhem aan te passen. Maar er moet meer gebeuren om onze stad klimaatbestendiger te maken. We moeten dus in de versnelling.

  • Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem

    De maatregelen en acties die de gemeente en partners nemen om Arnhem de komende jaren (2021 - 2024) klimaatbestendiger te maken, staan in de eerste zogeheten gezamenlijke Uitvoeringsagenda.

  • Klimaatbestendig Arnhem

    Op deze pagina geven we u een kort overzicht hoe Arnhem ervoor qua klimaatbestendigheid. Hoe kunnen we onze stad en het stadsklimaat beschermen en zo nodig verbeteren tegen het veranderende klimaat?