Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Wat kunnen inwoners en bedrijven van Arnhem zelf doen om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat?

Onze ambitie is om de verharding in Arnhem in 10 jaar tijd met 10% te verminderen. 

In de openbare ruimte werken we aan minder verharding. De vergroening van het Gele Rijdersplein of de Zypse Poort zijn mooie voorbeelden. Maar we kunnen het niet alleen. Een groot deel van de stad is particulier terrein. Bewoners van en bedrijven in Arnhem kunnen helpen de stad te vergroenen door aan de slag te gaan rondom hun huis en tuin of dan wel op hun eigen (bedrijf)terrein.

Zelf aan de slag 

Wilt u als ondernemer of inwoner zelf aan de slag, kijk dan op de website van Arnhem Klimaatbestendig. Daar vindt u praktische tips hoe u uw huis, tuin, bedrijf, bedrijventerrein of buurt kunt vergroenen. U vindt er voorbeelden en inspiratie. 

Subsidie aanvragen

Heeft u als bewoner of ondernemer een plan om uw tuin, uw dak, uw bedrijventerrein of een deel van de openbare ruimte zo in te richten dat u bijdraagt aan de klimaatadaptieve stad? Of heeft u ideeën om een groen dak aan te leggen, een versteend terrein te vergroenen, uw regenpijp af te koppelen of een waterberging te maken? Dan kunt u hiervoor mogelijk de subsidie Klimaatadaptatie aanvragen.

Heeft u een plan voor een buurtmoestuin, een pluktuin, een schoolmoestuin of een ander plan rondom het gezamenlijke kweken van voedsel? Zoals groente, fruit en kruiden? Dan kunt u hiervoor mogelijk de subsidie Eetbare Stad (stadslandbouw) aanvragen.

Uw eigen buurt groener maken

Wilt u uw wijk klimaatbestendiger maken? Dan kunt u bijvoorbeeld een boomtuin, geveltuin, vlinderveld of buurtmoestuin aanvragen en onderhouden.

Hulp bij een buurtinitiatief

Steekt u samen met uw buren tijd en energie in het klimaatadaptiever maken van uw buurt? Daar willen we graag bij helpen. Die hulp bestaat uit een subsidieregeling AANjaagfonds waarmee u bijvoorbeeld een AANjager kunt inschakelen. Een AANjager is een expert die uw initiatief op allerlei manieren kan ondersteunen. Deze regeling geldt zowel voor energietransitie als klimaatadaptatie.