Samen naar een groener Arnhem

Een groene, schone en biodiverse stad zorgt voor een goed en gezond leven. U kunt als inwoner ook meehelpen om Arnhem groener te maken. Op deze pagina leest u handige tips en meer over groene initiatieven en subsidies.

Zo maken we van Arnhem een plek waar mensen en dieren prettig kunnen leven. Ook helpt vergroenen ons om beter voorbereid te zijn op het veranderende klimaat, waarbij we te maken hebben met extremer weer.

Handige vergroentips

Gaat u zelf aan de slag met vergroenen, kijk dan op de website van Arnhem Klimaatbestendig. Daar vindt u handige tips, voorbeelden en inspiratie voor het vergroenen van uw huis, tuin, bedrijf, bedrijventerrein of buurt.

Subsidie Groenblauwe Initiatieven

Heeft u een idee om uw tuin, gevel of dak te vergroenen? Kent u een (versteende) plek die u kunt veranderen in een moes- of pluktuin? Of wilt u uw regenpijp afkoppelen en het regenwater opslaan in een regenton? Dan kunt u de subsidie Groenblauwe Initiatieven aanvragen. Deze subsidie geeft Arnhemmers meer ruimte voor ideeën om de stad te vergroenen, duurzaam lokaal voedsel te kweken en tuinen en huizen voor te bereiden op het klimaat van de toekomst.

Uw eigen wijk groener maken

Als u mee wilt helpen om uw eigen wijk klimaatbestendiger te maken, dan kunt u een boomtuin, geveltuin, vlinderveld of buurtmoestuin aanvragen om te onderhouden. 

Aansluiten bij een groengroep

In veel Arnhemse wijken vergoenen buren samen met elkaar hun buurt. Vaak zijn deze groengroepen op zoek naar ondersteuning en/ of goede vergroeningsideeën. U kunt aansluiten bij een van de buurtinitiatieven of zelf één starten.

Hulp bij een buurtinitiatief

Met de subsidieregeling Aanjaagfonds helpen we buren die samen hun wijk klimaatmaatadaptiever willen maken. Met de subsidie kunt u bijvoorbeeld een Aanjager inschakelen. Deze Aanjager kan op allerlei manieren helpen bij uw groeninitiatief, zoals het maken van een start maar ook bij het uitwerken van bestaande ideeën.