H2Nodes

Met H2Nodes wordt het gebruik van waterstof gestimuleerd en wordt een nieuw openbaar waterstoftankstation geopend in Arnhem.

H2Nodes is een Europees project dat het netwerk wil versterken van waterstoftankstations in Noord-Europa. Met H2Nodes wordt het gebruik en de techniek rondom waterstofmobiliteit gestimuleerd. We werken binnen dit project samen met lokale en internationale partners aan schonere lucht.

Openbaar waterstoftankstation

Het Nederlandse deel van het project is dat het bedrijf PitPoint in Arnhem een openbaar waterstoftankstation heeft gevestigt, aan de Westervoortsedijk, en zorgt voor de benodigde waterstof. Daarnaast gaan we samen met PitPoint, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Gelderland het gebruik van waterstofvoertuigen stimuleren. Hiermee willen we bijdragen aan schonere lucht, een gezondere leefomgeving en de economie stimuleren.

Belangrijkste resultaten en ambities

  • In 2019 is het nieuwe openbare waterstoftankstation in Arnhem opgeleverd. Dit tankstation kan waterstof leveren aan auto's, maar ook aan zware voertuigen zoals vrachtwagens en bussen. Zo heeft het Arnhemse HyMove met Syntus en provincie Gelderland kunnen demonstreren hoe haar aandrijflijnen voor waterstofelektrische bussen werken en heel zuinig in het verbruik zijn.
  • Het Arnhemse HyGear leverde Pitpoint de technologie en apparatuur om waterstof te maken. Dit werkt perfect. Helaas waren er wel problemen met andere componenten, zoals de compressoren die het waterstof op de druk brengen die nodig is om auto's af te tanken. Deze problemen zijn inmiddels opgelost.
  • De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben € 975.000 extra budget vrijgemaakt (naast H2Nodes) om het gebruik van waterstofvoertuigen te stimuleren. Het doel was om binnen een straal van 30 kilometer rond Arnhem minimaal 80 extra waterstofvoertuigen in gebruik te krijgen bij bedrijven of inwoners.   
  • Ondanks de coronacrisis en de aanloopproblemen met het tankstation is het gelukt om via stichting Kiemt en www.H2-Drive.nl duidelijke afspraken te maken voor 70 extra waterstofauto's in de regio als (lease-)auto of taxi. Een groot aantal daarvan rijdt al rond. 
  • Het H2Nodes project is formeel 30 juni 2021 afgerond. Het waterstofstation en de rijders gaan voorlopig nog door, dat positieve resultaat is al behaald.
  • Samen met de provincie Gelderland zien we waterstof in combinatie met brandstofceltechnologie als belangrijke bouwstenen voor de versnelling van de energietransitie en een toekomstbestendige economie. Via steun aan projecten van onder andere de Hogeschool Arnhem Nijmegen en aan www.Connectr.nu en de Gelderse waterstofagenda blijven we de komende periode actief betrokken.

Meer informatie

De Europese partnerwebsite biedt meer informatie over het project via www.h2nodes.eu. Ook vindt u het eindrapport over het project op de website van H2Nodes.

Contact

Logo H2Nodes
Afbeelding: logo van H2Nodes

Europees logo medegefinancierd door de financieringsfacaliteit voor europese verbindingen

Afbeelding: logo met de tekst medegefinancierd door de Europese Unie