Wijkprogramma Burgemeesterswijk en Hoogkamp 2023

De Burgemeesterswijk en Hoogkamp zijn prachtig gelegen vlakbij Arnhems mooiste parken. Tegelijkertijd is ook het centrum niet ver weg. Er wonen relatief veel ouderen en weinig Arnhemmers met een migratie-achtergrond.

Meedoen

  • Wij willen de sociale verbinding versterken in de wijk. Dit willen wij doen door ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen bij opvoeden en opgroeien 

Gezondheid 

  • Het aanmoedigen van bewegen, gezond voedsel en zorgen voor passende voorzieningen in de wijk voor jong en oud.

Veiligheid/leefbaarheid 

  • Samen met bewoners de (samen)leefbaarheid in de wijk bewaken en verbeteren. En het verminderen van overlast; 
  • Het uitvoeren en onderhouden van een fysieke leefomgeving die duurzaam, schoon, heel en veilig is en die bijdraagt aan het leef-/woongenot van bewoners.

De drie wijkverenigingen 

  • De Burgemeesterswijk/Hoogkamp heeft drie wijkverenigingen; Transvaal, Burgemeesterskwartier en Penseelstreek. Hierdoor ontstaat een verdeling in 3  delen met min of meer een eigen aanpak. Team Leefomgeving staat in nauw contact met de wijkverenigingen en houdt zo de vinger aan de pols wat de bewoners bezighoudt. Bewoners weten ons ook te vinden met vragen over bijvoorbeeld het vergroenen van hun straat waarbij we hen zo goed mogelijk verder helpen.

Thema’s die speciaal in deze wijken spelen:

  • De fietsenstallingen in de voortuinen. Dit is een vraag wat al vele jaren speelt. Het is de bedoeling dat hierover in de nieuwe omgevingswet randvoorwaarden worden opgenomen.
  • Wijkcentrum de Bakermat heeft in korte tijd – na corona – een hele mooie start gemaakt en is voor veel bewoners een plek voor deelname aan activiteiten en ontmoetingen. Team Leefomgeving is nauw betrokken bij het proces hoe we als gemeente de Bakermat ook in de toekomst kunnen ondersteunen.
  • In 2023 zal in het gebied het plan voor plaatsing voor laadpalen in de openbare ruimte worden uitgevoerd. De afdeling mobiliteit van de gemeente heeft hiervoor verschillende bewonersavonden georganiseerd. Daar mensen konden meedenken over waar deze laadpalen moeten komen.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van Burgemeesterswijk/Hoogkamp. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving noord west, via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.