Wijkprogramma Centrum 2023

Het centrum is een levendig gebied met een mix van wonen, werken, winkels en horeca. In het Paradijs en het Audrey Hepburnplein is goed zichtbaar. Ook geven de ontwikkelingen in het Coehoorn- en Stationsgebied, Stadstheater en de aanpak van het Willemsplein, de Blauwe Golven en het Gele Rijdersplein het centrum de volgende jaren extra dynamiek.

Het aantal verhuizingen is hoog. Dit wordt vooral veroorzaakt door veel jongeren/ studenten in het centrum. Het centrum is een verblijfplaats voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Hieronder leest u wat de actiepunten voor 2023 zijn:

Openbare ruimte

 • Het uitvoeren van gezamenlijke vergroeningsprojecten van de gemeente, bewoners en ondernemers. We maken de binnenstad groener (zoals Land van de Markt) door meer koelteplekken te maken met extra groen en minder steen.
 • In de afgelopen jaren is er ingezet op het groener maken van de binnenstad. In 2023 willen wij door een samenwerking met Arnhem6811, bewoners van het centrum en ondernemers, hier een vervolg aan geven.
 • Versterken van sociale verbinding én groenstructuur door gezamenlijke vergroeningsprojecten. Het groener maken van de binnenstad zorgt op langere termijn voor meer verschillende dieren en planten (biodiversiteit). Hierdoor neemt de hele erge hitte in het centrum af.
 • Verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal weesfietsen, wrakken en zwerfafval. Er komt een plan van aanpak voor het verwijderen van weesfietsen.

Groen en klimaat

Om bewoners en ondernemers vooruit te helpen geeft de gemeente voorlichting over:

 • De overgang van het gebruik van aardgas op andere duurzame vormen van energie (energietransitie)
 • De aanpassing aan de verandering van het klimaat (klimaatadaptatie)
 • Een groenere, natuurrijke leefomgeving (vergroening) 

Ook vinden we het belangrijk dat de fietser te gast is in het centrum. Dit willen we samen met wijkplatform Arnhem6811 vormgeven. We sluiten aan bij het fietsparkeerplan en plannen voor de binnenstad.

Economie

 • Vanuit de kracht van de bewoners, wijkplatform Arnhem6811 en ondernemers willen we een sterk platform maken. Een belangrijk doel is om het wijkplatform door te ontwikkelen naar meerdere werkgroepen waar bewoners kunnen participeren.
 • Versterken van de economisch-toeristische verbinding tussen Binnenstad, Modekwartier en Spijkerkwartier. Ondersteuning van het door de ondernemers opgestelde plan.

Veiligheid

 • Verminderen van de overlast- en veiligheidsproblemen in en rondom het centrum met een gezamenlijke aanpak voor de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals afsluiting Molenkom.
 • Het vasthouden van de behaalde resultaten van het project Centrum voor overlast en regelmatig wijkveiligheidsoverleg met professionals.
 • Totale aanpak van problemen zoals overlast, veiligheid, kwaliteit openbare ruimte. Door middel van een regelmatig wijkveiligheidsoverleg willen we de problemen bespreken en duidelijke acties daarop organiseren.

Gezondheid

 • Onderzoek naar sportmogelijkheden in het centrum samen met wijkplatform Arnhem6811 en sportbedrijf Arnhem.

Meer informatie

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van het centrum. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving via e-mailadres csa@leefomgevingarnhem.nl.