Wijkprogramma De Laar 2022

De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen.

Acties in 2022

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijk De Laar richt het Team Leefomgeving zich dit jaar onder andere op de volgende acties: 

 • Het versterken van de sociale infrastructuur in de wijk. Dat doen we door de komende jaren verdere ontwikkeling en afstemming van een activiteitenprogramma gericht op ontmoeten en meedoen voor De Laar te ondersteunen. We werken daarin samen met bewoners, professionals en wijkorganisaties. Om dit activiteitenprogramma vorm te geven, hebben we in ieder geval mogelijkheden in de nieuwe wijkruimte bij sporthal De Laar en boerderij De Kroon. Ook werken we aan de ontwikkeling van de gemeenschappelijke ruimte in Brede school De Laar West, aan de Brabantweg.
 • Het verbinden en het stimuleren van de samenwerking tussen actieve bewoners, verenigingen en werkgroepen rondom diverse thema's. Hiermee versterken we de inbreng en zeggenschap van de bewoners van De Laar bij de ontwikkelingen in de wijk. Ook ondersteunen wij bewoners die in hun straat samen iets willen ondernemen. 
 • Het aantrekkelijker maken van de buitenruimte van sporthal De Laar. De plannen worden samen met bewoners gemaakt. 
 • Het vergroten van kansen in de eigen omgeving samen met het Sociaal wijkteam en andere wijkpartners. Dit doen we door het uitbreiden van het welzijnsaanbod zoals het opzetten van buurtschakels en het ondersteunen van taalgroepen. 
 • Verdere professionalisering en borging van de wijksamenwerking tussen het Sociaal wijkteam, W&I en de andere partners in de wijk. De meerwaarde van goede samenwerkingsrelaties is dat de wijkprofessionals elkaar kennen, begrijpen en vinden. Hierdoor worden bewoners van De Laar op een passende manier geholpen. Vooral wanneer er op meer levensdomeinen ondersteuning en zorg voor een bewoner of gezin nodig zijn, is het belangrijk dat de juiste professionals er tijdig bij worden betrokken.
 • Het opbouwen van het programma Kansrijk Opgroeien, dat wordt uitgevoerd door de 4 basisscholen (leeftijd 4 tot 12 jaar) in De Laar, aangevuld door de Motion (Rijnstad), die een programma verzorgt voor kinderen van 12 tot 18 jaar.
  • 4 tot 12 jarigen: Vanuit de basisscholen is er een programma opgesteld om kinderen in De Laar gelijke kansen te bieden. De scholen stemmen het programma en activiteiten af met ons en de partners in de wijk zoals Rijnstad, Sportbedrijf en het Sociaal wijkteam. Binnen beide scholen is een leerkracht als projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor het programma. 
  • 12+: Focusz Academy is de plek voor kinderen van 12 tot 18 jaar die steun kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Focusz Academy is opgezet door de jongerenwerkers van Rijnstad in De Laar. Focusz Academy richt zich op buitenschoolse onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, weekendschool), talentontwikkeling & ondernemerschap en sport & healthy lifestyle.
 • Het faciliteren van cursussen zoals bijvoorbeeld taalvaardigheidstrainingen of trainingen op het gebied van gezondheid (zowel fysiek als mentaal).
 • Het verder stimuleren en ondersteunen van bewoners die samen aan de slag willen met het groen in hun eigen leefomgeving.
 • Het verbeteren van de speel- en beweeglocaties in De Laar. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling van beweegroutes die de verschillende speelplekken verbinden. Het speelterrein bij Boerderij de Kroon wordt vernieuwd. Inclusiviteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
 • Het ondersteunen van bewonersgroepen die zich actief inzetten voor veiligheid en buurtpreventie. 
 • De uitrol van de preventieve aanpak van buurt- en jeugdoverlast. 
 • Het terugdringen van overlast in winkelcentrum De Laar Oost. Dit pakken we samen aan met de ondernemers.  

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl.