Wijkprogramma De Laar 2023

De Laar bestaat bijna 50 jaar. De wijk heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen. Met wijkruimte De Laarhof, boerderij De Kroon en Rozetje De Laar zijn er ook fijne plekken in de wijk om elkaar te ontmoeten.

Activiteiten in 2023

In 2023 gaan we door met de plannen van afgelopen jaar verder. Samen met bewoners, ondernemers en professionele wijkpartners richt Team Leefomgeving (TLO) zich onder andere op de volgende onderwerpen:

 • Het versterken van het sociale netwerk in de wijk. Dat doen we door de komende jaren verder te ontwikkelen. Het aanpassen van een activiteitenprogramma gericht op ontmoeten en meedoen. En De Laar te ondersteunen op locaties De Laarhof, boerderij De Kroon en Rozetje De Laar.
 • Het verbinden en het aanmoedigen van de samenwerking tussen actieve bewoners, verenigingen en werkgroepen rondom verschillende thema's. Hiermee versterken we de inbreng en recht om ergens over te beslissen van de bewoners van De Laar bij de ontwikkelingen in de wijk. Ook ondersteunen wij bewoners die in hun straat samen iets willen ondernemen.
 • Het aantrekkelijker maken van de buitenruimte van sporthal De Laar “Park de Laar”. De plannen worden samen met bewoners gemaakt.
 • Het vergroten van kansen in de eigen omgeving samen met het Sociaal wijkteam en andere wijkpartners. Dit doen we door het uitbreiden van het welzijnsaanbod zoals het opzetten van buurtschakels en het ondersteunen van taalgroepen.
 • Verdere ontwikkeling en bescherming van de wijksamenwerking tussen het Sociaal wijkteam, Werk & Inkomen en de andere partners in de wijk. De extra waarde van een goede samenwerking is dat de wijkprofessionals elkaar kennen, begrijpen en vinden. Hierdoor worden bewoners van De Laar op een passende manier geholpen. Vooral wanneer er meer ondersteuning en zorg voor een bewoner of gezin nodig zijn. Is het belangrijk dat de juiste professionals er op tijd bij worden betrokken.
 • Het uitbouwen van het programma Kansrijk Opgroeien, dat wordt uitgevoerd door de 4 basisscholen (leeftijd 4 tot 12 jaar) in De Laar, aangevuld door de Motion (Rijnstad), die een programma verzorgt voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Bovendien wordt Kansrijke Start opgebouwd voor de leeftijd tot 4 jaar.
  • -9 mnd tot 4 jarigen: Ondersteunen van nieuwe ouders, baby’s en peuters in samenwerking met wijkprofessionals waaronder consultatiebureaus.
  • 4 tot 12 jarigen: Vanuit de basisscholen is KidzOnly ontwikkeld. Dit is een programma om kinderen in De Laar gelijke kansen te bieden. De scholen stemmen het de activiteiten af met TLO en de partners in de wijk zoals Rijnstad, Sportbedrijf, Rozet en het Sociaal wijkteam.
  • 12+: Focuz Academy is de plek voor jongeren van 12 tot 18 jaar die steun kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Focuz Academy is opgezet door de jongerenwerkers van Rijnstad in De Laar. Focuz Academy richt zich op buitenschoolse onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, weekendschool), talentontwikkeling & ondernemerschap en sport & healthy lifestyle.
 • Het beschikbaar maken van cursussen zoals bijvoorbeeld taalvaardigheidstrainingen of trainingen op het gebied van gezondheid (zowel fysiek als mentaal).
 • Het verder aanmoedigen en ondersteunen van bewoners die samen aan de slag willen met het groener maken van de eigen leefomgeving.
 • Het verbeteren van de speel- en beweeglocaties in De Laar. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling van beweegroutes die de verschillende speelplekken verbinden. Het speelterrein bij Boerderij de Kroon wordt vernieuwd. Inclusiviteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
 • Het ondersteunen van bewonersgroepen die zich actief inzetten voor veiligheid en buurtpreventie.
 • Het uitvoeren van de aanpak om buurt- en jeugdoverlast te voorkomen.
 • Het terugdringen van overlast in winkelcentrum De Laar Oost. Dit pakken we samen aan met de ondernemers.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl .