Wijkprogramma Elderveld 2023

Elderveld is een wijk uit de jaren 70 met enkele flats, veel eengezinswoningen en veel groen. De wijk telt zo'n 9000 inwoners. In Elderveld wonen veel 55-plussers en weinig 18- tot en met 34-jarigen.

Meedoen

  • Het is belangrijk dat inwoners van Elderveld mee kunnen doen in de samenleving. Het gaat dan om het financieel voor jezelf kunnen zorgen, maar ook om een sociale basis; bewoners kennen elkaar en weten bij wie ze terecht kunnen voor activiteiten en hulp in de buurt, vrijwillig of professioneel. 
  • Er is een 'eenzaamheidssamenwerking Elderveld' actief, waarin professionals, vrijwilligers en bewoners samen zorgen dat voorzieningen en activiteiten voldoen aan de behoeften van ouderen en dat deze bekend zijn bij zowel bewoners als zorgpartners.

Kansengelijkheid

  • Wij willen dat kinderen met gelijke kansen kunnen opgroeien. Niet alle kinderen kunnen deelnemen aan sport- of cultuuractiviteiten. Er zijn veel negatieve gevolgen van wat in de online leefwereld gebeurt, kinderen die te maken krijgen met (v)echtscheidingen en/of ervaren prestatiedruk.

Veiligheid

  • Bewoners zijn betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun omgeving en geven signalen af over bijv. verloedering, huisjesmelkers, woonoverlast, veiligheid rondom het treinstation en in winkelcentra, over jeugdoverlast, etc. Wij vinden het belangrijk om hier in samenwerking met veiligheids- en welzijnspartners actie in te ondernemen. Zodat bewoners minder overlast hebben.

Openbare ruimte 

  • Bewoners in Elderveld melden zaken over het onderhoud van de openbare ruimte en willen hier vaak actief bij betrokken zijn en/of zich voor inzetten. Er zijn veel bewonersinitiatieven als buurttuinen, onderhoud van groenstroken, geadopteerde afvalbakken etc. 
  • Projecten in de openbare ruimte, met als voorbeeld de inrichting van het braakliggend terrein rondom de basisscholen in Elderveld, worden in nauwe samenwerking met bewoners, onderwijs en wijkpartners uitgevoerd.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma Elderveld. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via ons e-mailadres: schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl