Wijkprogramma Elderveld 2021

Elderveld is een wijk uit de jaren 70 met enkele flats, veel eengezinswoningen en ruim doorsneden door groenpartijen. Het aantal inwoners neemt af. De wijk telt zo'n 9000 inwoners. In Elderveld wonen relatief veel 55-plussers en weinig 18- tot en met 34-jarigen. Er zijn naar verhouding weinig verhuizingen. Veel mensen blijven er wonen, ook als hun kinderen zelfstandig zijn gaan wonen.

Ontwikkelingen in de wijk

We moeten blijvend aandacht houden voor de kwaliteit van de openbare ruimte en veiligheid in de wijk. Ook moet er aandacht zijn voor de steeds grotere groep ouderen in wijk, in samenwerking met de professionele instanties in de wijk. Bewoners in Elderveld hebben bij de projecten die in de wijk spelen en speelden grote betrokkenheid laten zien bij de inrichting van de openbare ruimte. Zij willen graag vooraf geïnformeerd en waar mogelijk betrokken worden.

Doelen in 2021

  • Meer ontmoetingsplekken voor jongeren. Jongeren boven de 10+ hebben een eigen overdekte plek in de wijk, een JOP (JongerenOntmoetingsPlek).
  • Meer aandacht voor wensen en behoefte van ouderen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en openbare ruimte. 
  • Meer inwoners hebben de mogelijkheid om te participeren. Er zijn minder mensen met schulden in de wijk.
  •  Meer jongeren, alleenstaanden met kinderen en gezinnen vinden de weg naar werk of vergroten de kans hierop.
  • Meer mensen weten waar ze in de wijk met hun vragen op het gebied van werk en inkomen en zorg terechtkunnen.
  • Kinderen hebben gelijke kansen en er is een doorlopend maatwerkprogramma voor kinderen. Er komt een aanvullend aanbod op cultuurgebied.
  • De 'groenvisie' Elderveld is gereed.
  • Er is een veiligheidsoverleg opgezet, ingericht op overlast en dergelijke.

Het volledige wijkprogramma kunt u opvragen via schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl.