Wijkprogramma Geitenkamp 2023

De Geitenkamp is een van de meest bijzondere tuindorpen van Nederland. De ‘Geitenbult’ is gebouwd tussen 1920-1930. Door de hoogteverschillen en de bouwstijlen heeft de Geitenkamp een uniek karakter. De wijk is een Rijks Beschermd Stadsgezicht.

Alle acties in 2023 zijn hieronder te vinden.

Ontmoetingsplekken

 • Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, met een kleine groep en makkelijk bereikbaar
 • In de wijk Geitenkamp wonen veel ouderen die behoefte hebben aan ontmoeting. In het gebied Noord-Oost zijn verschillende locaties waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Soms door bewoners zelf, soms met ondersteuning van professionals. Locaties met en zonder dak, voor volwassenen en voor de jeugd. 
 • Behoefte om elkaar buiten te ontmoeten is groter geworden. Om ontmoetingen te vergroten en aantrekkelijker te maken, worden picknicktafels op verschillende speelplekken geplaatst.

Kansengelijkheid

 • De werkloosheid en mensen met bijstandsuitkering in de Geitenkamp zijn hoog. Een groot deel heeft geen of onvoldoende opleiding, waardoor er niet genoeg aansluiting is op de arbeidsmarkt. Er wordt geprobeerd om werkervaringsplekken te zoeken in een vertrouwde omgeving dichtbij huis. Zodat bewoners hun eerste stappen kunnen zetten, op weg naar betaald werk. 
 • De aandacht ligt op ouders met kinderen. De Vlindertuin wil de 'kweekplaats' en thuisbasis zijn voor een 'wijk-netwerk'
 • In de wijk Geitenkamp groeien veel kinderen in armoede op. Meer dan een derde van de huishoudens heeft weinig geld om vrij uit te geven. De kinderen tot 18 jaar met een toewijzing op grond van de Jeugdwet is hoger dan gemiddeld in Arnhem. 
 • Het consultatiebureau is sinds januari 2022 terug in de wijk. En is het consultatie bezoek van 18 maanden omgezet naar een huisbezoek. Dit om meer beeld te krijgen van de thuissituatie van het kind. Ouders worden aangemoedigd om meer gebruik te maken van peuteropvang. 
 • Met partners in de wijk hebben we aandacht voor opvoeden. We zijn gestart bij de Rommelkist en de Sperwer, dit past binnen de aanpak ‘vreedzame wijk’. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan Rommelkist en omgeving om de plek aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Onder andere door speeltoestellen voor de doelgroep 8+ te plaatsen.

Openbare ruimte en parkeren

 • Boomspiegels vergroten en/of verfraaien.
 • Tegengaan van hittestress (hele erge hitte) door de voorkant van gebouwen en de openbare ruimte (pleintjes) in samenwerking met bewoners groener te maken. 
 • Meer groen in Geitenkamp door 'oude' ligusterhagen' terug te plaatsen samen met verenigingen en afdeling erfgoed.
 • Ondersteunen van het duurzaamheidsproject Paasberg. Op de Paasberg is een actieve bewonersgroep bezig met het verduurzamen en energiezuinig maken van de wijk. Zij delen hun kennis met andere geïnteresseerden uit de wijk.
 • Controleren effect verkeer remmende maatregelen aan de Bronbeeklaan, Monnikensteeg.

Veiligheid

 • Wij zien graag dat Arnhemmers zich nog veiliger gaan voelen in hun stad en in hun eigen woonwijk. Veiligheid is, samen met een nette en schone omgeving, voorwaarde voor een prettig woon- en leefklimaat. Het gevoel veilig te zijn, maakt bewoners ook vaker sociaal betrokken met de buurt en met de buurtbewoners.
 • De leefbaarheid- en veiligheidsthema’s die spelen zijn parkeeroverlast en overlast van jongeren. Overlast jongeren speelt met name in Geitenkamp en naaste wijken. De partners die op straat zijn controleren de overlast. En houden elkaar op de hoogte en spreken af wie er per geval in actie komt. 
 • Het doorgaan van de persoonsgerichte aanpak om het niet serieus nemen tegen te gaan.
 • Wij gaan extra inzetten op vermindering jeugdoverlast in samenwerking met de partners van het wijkveiligheidsoverleg (jongerenwerk, straathoekwerk, wijkagent, handhaving, straatcoaches en gemeente).

Dit zijn een paar punten uit het gebiedsprogramma van Team Leefomgeving Noord Oost. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving Noord-Oost, via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl.