Wijkprogramma Heijenoord en Lombok 2023

De wijk omvat de buurten Heijenoord, Brouwerijweg en omgeving (ook wel oud-Heijenoord genoemd) en Lombok. De brug over het spoor in de Oranjestraat verbindt de buurten.

Ontmoetingsplekken 

 • Wij vinden ontmoetingsplekken belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Het zijn plekken waar wijkbewoners zelf activiteiten kunnen organiseren en elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Buurthuis 't Huukske is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk.
 • Wij willen de sociale verbinding versterken in de wijk. Dit willen wij doen door ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen bij opvoeden en opgroeien.

Gezondheid 

 • Het aanmoedigen van bewegen, gezond voedsel en zorgen voor passende voorzieningen in de wijk voor jong en oud;

Sociaal netwerk

De buurt is zeer actief. Er bestaat sinds 5 jaar geen wijkplatform of centraal bewonersoverleg meer. 
Er zijn alleen wel verschillende werkgroepen en nieuwe bewoners ideeën. De werkgroepen zijn:

 • Groen West, actief o.a. op het gebied van aanpassing aan het klimaat en elektrisch deelvervoer;
 • Werkgroep nieuwe Wijkdemocratie stuurt PanelWest aan met ruim 200 deelnemers; zet thema's en vraagstukken van de buurt op de agenda;
 • Sociëteit Arnhem West organiseert netwerkbijeenkomsten voor ondernemers.
 • Werkgroep Verkeer, actief sinds 2021.

Veiligheid/leefbaarheid

Vanuit verschillende hoeken klinken er geluiden over overlast door verwarde personen, met name in enkele straten van Lombok. Bewoners maken zich hier zorgen om. Wij willen het gevoel van veiligheid en leefbaarheid verbeteren door:

 • In overleg te gaan met Sociaal Wijkteam en Volkshuisvesting, om de problemen te onderzoeken;
 • Vooral op basis van meldingen en signalen, met politie en handhavers van de gemeente bepalen wat er nodig is;
 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer zicht en grip te krijgen op de overlast van verwarde personen in de wijk; 
 • Ideeën uit de wijk die hier activiteiten in ondernemen te ondersteunen;
 • Te bekijken of de uitkomsten uit pilot Welkome Wijk 2021 aanknopingspunten biedt.

Openbare ruimte

De grootste ergernissen die in de wijk zijn gaan over het verkeer. Wij willen deze ergernissen verkleinen door:

 • Te verduidelijken wat er mogelijk is op het gebied van verkeer, wat zijn de plannen en wat kan de gemeente op korte en langere termijn doen;
 • Een snelfietspad dat misschien door de wijk gaat lopen. De afdeling kijkt ook naar gebruik van de buslijn. Deze onderzoeken zijn ook belangrijk voor het duurzaam mobiliteitsplan waar de afdeling aan werkt en ook voor het plan met de Koepel;
 • Elektrisch deelvervoer in de wijk. Eind 2022 is er een informatieavond gehouden en zijn de reacties verzameld, is een reactienota opgesteld en verstuurd. Er is ook een definitief locatieplan gemaakt. De deelvervoer opmerkingen zijn uitgezocht.

De schoolomgeving van de Heijenoordschool wordt als zeer onveilig ervaren. 
In augustus 2022 is de schoolzone op de Gentiaanstraat en de Callunastraat aangelegd. Alleen een schoolzone zal het probleem niet oplossen. Wij willen daarom:

 • Ook iets veranderen in het gedrag. Team leefomgeving bekijkt i.s.m. de school of zij de ouders kunnen stimuleren om meer te voet en met de fiets naar school te komen. Bijvoorbeeld met het High Five project.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van Heijenoord/Lombok Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.