Wijkprogramma Hoogstede en Klingelbeek 2021

De wijk ligt tussen de Utrechtseweg en de Rijn en heeft veel woningen die stammen uit de periode rond 1950 en een inbreidingsplan uit 2015. De helft van de woningvoorraad in de wijk bestaat uit koopwoningen, de rest is particuliere verhuur. Klingelbeek is een kleine wijk met bijna 1.400 inwoners.

De bewoners zijn meer dan gemiddeld tevreden over woonomgeving. Over voorzieningen in de eigen buurt is men iets minder tevreden. Het gemiddelde huishoudensinkomen is hoger dan gemiddeld. Het percentage wijkbewoners dat terecht kan bij buren voor hulp is hoog. Het percentage dat actief is als vrijwilliger, ligt iets boven het Arnhems gemiddelde.

Hoogstede en Klingelbeek is een in hoge mate zelfredzame wijk. Ongeveer  95 % van de bewoners is lid van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijken Hoogstede en Klingelbeek richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

  • Het streven is dat deze wijken voor 2030 van het gas af zijn. De koppeling aan een warmtenet vanuit de Hes maakt dit een kansrijk doel. Bewoners worden hier gericht over benaderd vanuit het platform Arnhem AAN.
  • Team Leefomgeving organiseert een proces waarin deskundigen op het gebied van mobiliteit en verkeer integraal naar de wijk gaan kijken. 
  • De gemeente stuurt op burgerparticipatie in de projecten in De Hes en Arnhems Buiten. Team Leefomgeving adviseert over de aanpak.
  • In overleg met bewoners worden mogelijkheden onderzocht op het vlak van vergroening en klimaatadaptatie. Team leefomgeving faciliteert en ondersteunt hierin. 

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.