Wijkprogramma Hoogstede en Klingelbeek 2023

De wijk gelegen tussen de Utrechtseweg en de Rijn heeft veel woningen die stammen uit de periode rond 1950. Klingelbeek is een kleine wijk met bijna 1.400 inwoners.

Ontmoetingsplekken 

  • Wij vinden ontmoetingsplekken belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Hier kunnen wijkbewoners zelf activiteiten organiseren en elkaar ontmoeten, wat bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid. Het Buurthuisje (Keetje Klingelbeek) is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk; 
  • Wij willen de sociale verbinding versterken in de wijk. Dit willen wij doen door ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen bij opvoeden en opgroeien.

Gezondheid 

  • Het aanmoedigen van bewegen, gezond voedsel en zorgen voor passende voorzieningen in de wijk voor jong en oud.

Veiligheid/leefbaarheid 

  • De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk;
  • Op een enkele plek is de wijk wel in een slechtere staat. En voelen de bewoners zich onveilig. Dit gaat om het pand aan de Klingelbeekseweg met kamerverhuur en door de grote doorstroom aan bewoners die geregeld overlast veroorzaken. 

Openbare ruimte

De grootste ergernissen in de wijk gaan over het verkeer. Wij willen een optimale verkeersituatie.

  • Naar het verkeersgedrag op de Klingelbeekseweg is al uitgebreid gekeken en is er aangepast wat mogelijk is. Een deel van de weggebruikers die tegen de stroom in gaan zijn bewoners van de wijk. Daarop gericht is het plan om samen met de buurtvereniging een verkeersactieplan te maken om bewoners op hun gedrag aan te spreken.

Groen en klimaat

  • De werkgroep Klingelklimaat is actief op het gebied van energietransitie, energiebesparing, vergroenen en klimaat. Voor de openbare ruimte zijn samen keuzes gemaakt over ander maaibeheer op sommige plekken en er worden op verzoek stroken tegels omgezet naar groen; 
  • Een deel van de omwonenden ervaart overlast van de uitstoot van de pellet centrale op landgoed Klingelbeek. Daarover is goed overleg vanuit de buurt met de eigenaar;
  • Er is behoefte aan meer moestuinen. De vraag is hoe groot is die behoefte? En een idee dat voorgesteld is: Kan een (deel) van het voetbalveld aan Maisveld veranderd worden naar moestuinen? Deze vraag wordt in de enquête van de Buurtvereniging meegenomen.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van Hoogstede/Klingelbeek. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving noord west, via 
noord-west@leefomgevingarnhem.nl.