Wijkprogramma Klarendal 2023

Klarendal is een volkswijk met bewoners die graag zelf het stuur in handen houden en de gemeente weten te vinden als er iets nodig is.

Ontmoetingsplekken

Wij vinden ontmoetingsplekken belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Het zijn plekken waar wijkbewoners zelf activiteiten kunnen organiseren, elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en dat draagt bij aan de onderlinge band.

Openbare ruimte

Er zijn in 2022 verschillende acties geweest, zoals het 'tegelwippen', wat op veel plekken in de wijk voor een fleurige aanblik zorgt. Dit jaar gaan we aan de slag om het Peterplein groener te maken en een aangename plek te maken om te spelen en te verblijven.

Kansengelijkheid

We willen achterstanden bij kinderen voorkomen en aanpakken. Het programma 'Kansrijk Opgroeien' is in Klarendal heel succesvol en wordt verder uitgebreid samen met de doelen van Arnhem Oost. Daarnaast gaan we extra inzetten op jonge kinderen en de (aanstaande) ouders. 

Gezondheid
  • Sport, bewegen en gezonde leefstijl is voor alle bewoners belangrijk. In Klarendal hebben we hier veel aandacht voor binnen kansrijk opgroeien. De speelplaats de Leuke Linde is een prachtige plek in de wijk waar kinderen door spelen en sport actief kunnen zijn en ouders elkaar ontmoeten. 
  • Ook in 2023 wordt GO! (gezond op gewicht) in Klarendal voortgezet. Hierbij worden kinderen met overgewicht en het gezin langdurig begeleid om een gezondere leefstijl aan te leren.
Veiligheid/leefbaarheid
  • Er spelen in de wijk verschillende zaken waardoor een deel van de bewoners zich onveilig voelt en daardoor de leefbaarheid in de wijk aangetast wordt. Wij organiseren samen met Rijnstad regelmatig gesprekken tussen bewoners in de wijk om samen te kijken waar extra aandacht voor nodig is. In 2023 gaan we extra aandacht geven aan de veiligheid en leefbaarheid rond de Hommelseweg en Sonsbeeksingel. 
  • Ieder jaar stellen we samen met de afdeling veiligheid en politie een veiligheidsagenda op en voeren we de acties uit. We komen regelmatig bij elkaar om de voortgang en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast ontwikkelen we een apart actieplan voor het gebied Hommelseweg/Sonsbeeksingel. 

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van Klarendal. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met het team leefomgeving via noord-west@leefomgevingarnhem.nl