Wijkprogramma Kronenburg en Vredenburg 2023

Kronenburg en Vredenburg zijn wijken in Arnhem-Zuid. Belangrijke thema's voor deze wijken zijn meedoen, openbare ruimte en veiligheid.

Kronenburg

Kronenburg is een wijk die centraal ligt en in de buurt van veel voorzieningen. Aantrekkelijk zijn de openbaar vervoer verbindingen, uitvalswegen, het winkelcentrum, bibliotheek, zorg en gemeenteloket voor zuid. Door de hoogbouw en het weinige groen is de temperatuur hoger. Parkeeroverlast, overlast ongedierte en het onderhoud van het groen is een doorn in het oog van vele bewoners.

Wijkprogramma Kronenburg 2023

Het Wijkprogramma Kronenburg 2023 ziet er wat anders uit dan eerdere wijkprogramma’s. Dat komt omdat het de kans om te ontwikkelen invloed heeft op de ontwikkelingen van de wijk in het komende jaar.

Kans om te ontwikkelen

De wijk Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid. Het is een wijk met veel mogelijkheden om te wonen, winkelen en werken. De kans om te ontwikkelen is door de Raad vastgesteld. Dit ontwikkelperspectief is gemaakt voor Kronenburg als ‘hart van Arnhem-Zuid’. Dit zijn plannen voor de toekomst van Kronenburg en gaat over verschillende onderwerpen, zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningbouw, verkeer en voorzieningen. In deze plannen staan de hoofdlijnen, duidelijke plannen worden later uitgewerkt.

Het doel van deze plannen is dat we samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties van Kronenburg in de komende jaren een fijne en levendige wijk willen maken. Zo zijn er al verschillende nieuwe ideeën om de wijk te groener te maken. Dat willen we op meer plekken in de wijk gaan doen en op een veel grotere schaal. Ook komen er meer ontmoetingsplekken en verschillende voorzieningen en betere routes voor autoverkeer, fietsers en wandelaars. 

Overige acties 2023

 • Gesprek tussen bewoners van de wijk voor Appelgaard.
 • Nieuwe ideeën uit de wijk zoveel mogelijk verbinden met het ontwikkelperspectief.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via RKV@leefomgevingarnhem.nl.

Vredenburg

Vredenburg is aantrekkelijke wijk voor bewoners vanwege de goede ligging, dicht bij het stadscentrum en veel voorzieningen binnen handbereik. Aan de noordzijde kantoren en aan de zuidzijde voorzieningen als het COA, Iriszorg, basis- en voortgezet onderwijs. Dat is een extra belasting voor de bewoners van Vredenburg om verschillende redenen: parkeerdruk aan de noordzijde en vervuiling en een gevoel van onveiligheid door de zuidzijde.

Wijkprogramma Vredenburg 2022

Acties voor het wijkprogramma van Vredenburg verdeeld in veiligheid en handhaving, openbare ruimte en meedoen / ontmoeten.

Acties veiligheid en handhaving:

 • Kijken naar de mogelijkheden om hondenbezitters bewust te maken van de overlast en zorgen voor zakjes en prullenbakken om hondenpoep op te ruimen.
 • Onderzoeken of andere bordjes duidelijker kunnen aangeven waar het hondenlosloopgebied begint en eindigt.
 • We blijven aandacht geven aan overlast van drugs tijdens het maandelijkse wijkveiligheidsoverleg. Bij het veiligheidsoverleg komen de gemeente, politie en handhaving samen.

Acties openbare ruimte:

 • Ondersteunen van bewoners ideeën om versteende pleinen/hofjes te groener te maken.
 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor speelplekken voor kinderen.
 • Bewoners aanmoedigen om eigen tuinen groener te maken in plaats van te verstenen.

Acties meedoen / ontmoeten:

 • Regelen dat het Immerlokaal in Immerloopark komt.
 • Bewoners aanmoedigen om aan te geven waar ze graag bankjes willen zien in de openbare ruimte. Bewoners kunnen hun verzoek per e-mail doorgeven aan SVB, Stichting Bewoners Vredenburg: sbvredenburg@gmail.com
 • Bewoners aanmoedigen om zelf activiteiten te organiseren. Voor het organiseren van een activiteit waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten kan een subsidie worden aangevraagd.
 • Onderzoeken in hoeverre (culturele en maatschappelijke) activiteiten zo veel mogelijk georganiseerd kunnen worden in De Vredenburcht.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via RKV@leefomgevingarnhem.nl.