Wijkprogramma Monnikenhuizen 2021

De wijk Monnikenhuizen bestaat uit de buurten Monnikenhuizen, Klarenbeek, Arnhemse Allee en (nieuw) Saksen Weimar. Monnikenhuizen is vooral gebouwd in de jaren '50 en '70 van de vorige eeuw en gelegen rondom de wijk Geitenkamp.

Ontwikkelingen in de wijk

Op het terrein van de Saksen Weimar-kazerne is een nieuwe woonwijk gebouwd met ruim 400 woningen waardoor het aantal inwoners is gegroeid. 

Bewoners zijn tevreden over leefbaarheid, veiligheid en woonomgeving. De werkloosheid is gelijk aan het Arnhems gemiddelde en de bijstandsdichtheid in de wijk ligt onder het Arnhems gemiddelde.  Inwoners zijn ondernemend en pro-actief om hun eigen leefomgeving nog mooier te maken.  De verkeersveiligheid en (geluids)overlast van het verkeer wordt als hinderlijk ervaren.

Acties in 2021

Meedoen

Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig zodat er meer sociale cohesie in de wijk ontstaat. Daarom worden pleintjes in Monnikenhuizen worden als speel en ontmoetingsruimte ingericht. Ook is er een aanvraag voor een opslag/ontmoetings keet op de Olmstraat.

Kansengelijkheid

Via de scholen worden kinderen meer kansen geboden om hun schoolloopbaan te optimaliseren en hun (sociale) vaardigheden te vergroten. Zo krijgen meer kinderen de mogelijkheid om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Team Leefomgeving Noord-Oost ondersteunt (financieel) de Noord-Oost Academy. Dit is een initiatief vanuit de basisscholen in het gebied Noord-Oost, trekker Live+. In de Noord-Oost Academy gaan jongeren (groep 7/8 primair onderwijs) samen met jongeren van het voortgezet onderwijs leren en ontwikkelen.

Duurzaamheid

Door het veranderde klimaat is er wateroverlast tijdens hevige regenbuien en watertekort tijdens droge periodes. Er wordt ingezet op klimaatadaptatie, zoals wateroverlast, maar ook steeds meer mogelijkheden om water vast te houden in de wijk. Daarom liften we mee met rioleringsproject in Monnikenhuizen. Ook wilen we regenwater laten infiltreren en samen met bewoners en woningcoorperaties meer groen aanleggen. Ook in Saksen Weimar willen we meer groen. Bewoners hangen vogelkastjes op.

Verkeersveiligheid

Bewoners van Saksen Weimar maken zich zorgen om de verkeersveiligheid in en rondom Saksen Weimar. Op het kruispunt Weg achter het bos/Monnikensteeg zijn regelmatig aanrijdingen. Bewoners in Klarenbeek maken zich zorgen over te hard rijden op de bosweg.

Bewoners Klarenbeek maken zich zorgen over de veiligheid op de Hommelseweg (kruising Dalweg / Thomas à Kempislaan). Ze worden betrokken bij de aanpak van de weg door de gemeente in 2021. De kruising Saslaan en Monnikensteeg wordt als gevaarlijk beschouwd. We willen de verkeersveiligheid voor inwoners verbeteren. Daarom worden op de Bosstraat drempels aangepast en wordt de snelheid gemeten. De Hommelseweg wordt door stedelijk onderhoud aangepakt. Afhankelijk van provinciale subsidie zijn de aanpassingen sober of uitgebreider. De kruising Monnikensteeg wordt in 2021 aangepakt, ontwerp wordt in 2020 gemaakt

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Wilt u het volledige wijkplan bekijken? Neem dan contact op met team leefomgeving via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl