Wijkprogramma Rijkerswoerd 2024

Rijkerswoerd is een wijk in Arnhem-Zuid. Belangrijke thema's voor deze wijk zijn ontmoeten, openbare ruimte en veiligheid.

Ontmoeten

We streven ernaar om activiteiten en ontmoetingslocaties voor alle leeftijden beter zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden.

Openbare ruimte

Veel bewoners hebben aangegeven dat ze meer groen in de wijk willen.
We blijven ons inzetten voor het vergroenen van de wijk.

Veiligheid

We blijven aandacht schenken aan overlastgevende plekken en onveilige verkeersituaties.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van Rijkerswoerd. Heeft u vragen over uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving via: RKV@leefomgevingarnhem.nl.

Infographic wijkprogramma Rijkerswoerd 2024