Wijkprogramma Rijkerswoerd 2023

Rijkerswoerd is een wijk in Arnhem-Zuid. Belangrijke thema's voor deze wijk zijn meedoen, openbare ruimte en veiligheid.

Acties veiligheid en handhaving

  • Meer inzet van handhaving in de wijk.
  • Een hond kan veel plezier geven en een beste maatje zijn. Maar er zijn ook bewoners die overlast ervaren van honden. Met een campagne kunnen hondenbezitters bewust gemaakt worden van de ervaren overlast en het hondenpoep probleem in de wijk.
  • Samen met het wijkplatform onderzoeken of op het thema zwerfafval een bewonerswerkgroep gestart kan worden.

Acties openbare ruimte

  • Het ondersteunen van bewonersinitiatieven om versteende pleinen / hofjes te groener te maken. Dit zou in samenwerking kunnen met lokale partners zoals bijvoorbeeld de Stadslandbouw Mooieweg of de stadsboerderij De Korenmaat.

Acties meedoen / ontmoeten

  • Mogelijkheden bekijken voor het opnieuw openen van het jongerencentrum (Kempenaer).
  • Naast het Boerderijcafé de Hooijmaat en Buurtcentrum ESA kijken naar de mogelijkheden voor nog een ontmoetingsplek in Rijkerswoerd.
  • Onderzoeken van meer ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen.
  • Samen met de cultuurwerkgroep kunst-wandelroutes creëren in Rijkerswoerd (Rijkerswoerd telt ongeveer 40 kunstwerken).

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via RKV@leefomgevingarnhem.nl.