Wijkprogramma Schaarsbergen 2023

Ten noorden van de Schelmseweg ligt de wijk Schaarsbergen. Deze wijk kent veel vrijstaande huizen in het groen en biedt toegang tot nationaal park de Hoge Veluwe. De oppervlakte van de wijk beslaat de helft van Arnhems totale oppervlakte.

Wijk aan zet

  • Schaarsbergen is een krachtige wijk met veel hoog opgeleide bewoners die in grote mate in staat zijn zelf de regie te pakken. Reden om geen "standaard" wijkprogramma te maken, maar vooral aan te sluiten bij vraagstukken vanuit de wijk. De wijk is aan zet!
  • De Dorpsraad is een wijkvereniging. Zij maken een eigen wijkactieplan en werkt met “platform duurzaam Schaarsbergen”. Een nieuw wijkactieplan wordt besproken met Team Leefomgeving (TLO). 
  • Een wijkmanager van TLO is regelmatig aanwezig tijdens overleg van de Dorpsraad. En is regelmatig betrokken bij de verschillende ideeën/activiteiten in de wijk. 

Sociaal netwerk

  • De meeste wijken hebben een bewonersoverleg of een wijkvereniging. In Schaarsbergen is dat de vereniging Schaarsbergen, in de volksmond Dorpsraad Schaarsbergen. De Dorpsraad is er voor allerlei activiteiten, verbindingen, leuke en ernstige zaken. Hierbij horen onder andere het gesprek vanuit de wijk met de gemeente, nieuws over Schaarsbergen, informatie over verenigingen en vrije tijd & recreatie;
  • Een ontmoetingsplek is belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Het zijn plekken waar bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten of deze zelf kunnen organiseren, elkaar kunnen ontmoeten. Het Dorpshuis geeft op eigen wijze invulling aan deze behoefte en werkt daarbij samen met de dorpsraad, TLO en andere partners in de wijk. 

Bewoners vinden belangrijk dat

  • Er inzicht is in het onderhoud van de openbare ruimte en dit ook uitgevoerd wordt. De uitvoering van het onderhoud wordt besproken met de betrokken ambtenaren;
  • Er activiteiten zijn om elkaar te kunnen ontmoeten;
  • Er informatie over ontwikkelingen die er op dat moment zijn in de wijk door de gemeente Arnhem, actief en op tijd gedeeld worden;
  • Er blijvende aandacht is voor de leefbaarheid en (verkeers-)veiligheid.

Actueel

  • Kop van Deelen. De gemeente Ede heeft, op het grensgebied met Schaarsbergen, plannen voor huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten. Zowel gemeente Arnhem als Dorpsraad en bewoners zelf houden vinger aan de pols. De gemeente Ede heeft hiervoor een klankbordgroep georganiseerd waar zowel de Dorpsraad als gemeenteambtenaren bij aangesloten zijn.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma Schaarsbergen. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.