Raapopseweg 1

Aan de Velperweg worden steeds meer kantoorlocaties veranderd naar woonlocaties. Ook aan de Raapopseweg 1, waar voorheen Novartis zat, worden in de toekomst woningen gerealiseerd. Deze plek, die ontoegankelijk was en vooral uit steen en asfalt bestond, verandert in een mooi woonlandgoed. Dit wordt gedaan door projectontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed.

Wij geven uitgangspunten mee

Om de nieuwe plannen van Raapopseweg 1 goed te laten aansluiten bij de rest van de omgeving, geven wij uitgangspunten mee aan de projectontwikkelaar. Bij de verdere uitwerking dient de ontwikkelaar daar rekening mee houden. De uitgangspunten zoals weergegeven in onderstaande uitgangspuntennotitie is dus niet het bouwplan zelf, maar bevat de kaders waaraan het bouwplan moet voldoen. 

Analyse en uitgangspunten Raapopseweg 1

Status uitgangspuntennotitie

De uitgangspunten zijn gepresenteerd tijdens de bewonersavond op 8 juli 2021. Naar aanleiding van onder andere de input die wij hebben opgehaald tijdens deze bewonersavond, hebben wij de uitgangspuntennotitie aangepast. Er ligt nu een door het college van B&W vastgestelde uitgangspuntennotitie. Met deze uitgangspunten gaat Ter Steege Bouw Vastgoed een plan maken met nieuwbouwwoningen op deze locatie. De raadsbrief en uitgangspuntennotitie zijn te bekijken op het raadsinformatiesysteem

Vragen

U kunt met vragen terecht bij ons. We staan u graag te woord. Stuur een mail naar oxana.chervonnaya@arnhem.nl. U kunt ook bellen naar Oxana Chervonnya via 026 - 377 3401 (bereikbaar op maandag t/m donderdag).