Raapopseweg 1

Aan de Velperweg worden steeds meer kantoorlocaties veranderd naar woonlocaties. Ook aan de Raapopseweg 1, waar voorheen Novartis zat, worden in de toekomst woningen gerealiseerd. Deze plek, die ontoegankelijk was en vooral uit steen en asfalt bestond, verandert in een mooi woonlandgoed. Dit wordt gedaan door projectontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed.

Wij geven uitgangspunten mee

Om de nieuwe plannen van Raapopseweg 1 goed te laten aansluiten bij de rest van de omgeving, geven wij uitgangspunten mee aan de projectontwikkelaar. Bij de verdere uitwerking dient de ontwikkelaar daar rekening mee houden. De uitgangspunten zoals weergegeven in onderstaande uitgangspuntennotitie is dus niet het bouwplan zelf, maar bevat de kaders waaraan het bouwplan moet voldoen. Met deze uitgangspunten gaat Ter Steege Bouw Vastgoed een plan maken met nieuwbouwwoningen op deze locatie. De raadsbrief en uitgangspuntennotitie zijn te bekijken op het raadsinformatiesysteem

Analyse en uitgangspunten Raapopseweg 1

Hoe verder?

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een bestemmingsplan om de ontwikkeling van het woonlandgoed mogelijk te maken. Een bestemmingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de Arnhemse gemeenteraad. Voor het zover is kunnen mensen hun reactie geven op het plan. Deze reacties noemen we zienswijzen.

De zienswijzen worden in een zienswijzenrapport verwerkt en samen met het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad. De planning is dat we het bestemmingsplan na de zomer 2023 aan de gemeenteraad kunnen aanbieden. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan zal vaststellen, is nu nog niet precies te zeggen. Wij hopen dat dit in het najaar van dit jaar gebeurt. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u een uitnodiging voor de informerende gemeenteraadsvergadering. U kunt uw zienswijze dan toelichten aan de gemeenteraad. 

Ook is Ter Steege druk met het maken van de plannen voor de woningen. Er worden nog bewonersavonden georganiseerd om hier met de omwonenden over te praten. 

Vragen

U kunt met vragen terecht bij ons. We staan u graag te woord. Stuur een mail naar oxana.chervonnaya@arnhem.nl. U kunt ook bellen naar Oxana Chervonnya via 026 - 377 3401 (bereikbaar op maandag t/m donderdag).