Van Muijlwijkstraat

Van ‘lelijkste straat van Arnhem’ naar groenste en ‘coolste’ straat van de stad. Oftewel: de Van Muijlwijkstraat wordt de meest toekomst- en klimaatbestendige straat van de stad. Dat is wat er op dit moment in de Van Muijlwijkstraat gebeurt. 

Aannemer NTP is in opdracht van de gemeente aan het werk aan de herinrichting van de straat.

De belangrijkste zaken op een rij

  • De rijrichting in de Ir. J.P van Muijlwijkstraat blijft onveranderd.
  • We gaan de oversteekplaatsen bij Velperpoort, de Tuinstraat, de Hommelstraat en de Bloemstraat verbeteren.
  • De parkeerplaatsen tussen Velperpoort en de Bloemstraat verdwijnen.
  • De bus blijft in beide richtingen en op een aparte busbaan rijden.
  • In de trolleymasten zit straks ook de straatverlichting.  
  • Waar het kan gaan we gevels in de nabije omgeving vergroenen.
  • Er komen 3 aparte groenstroken en meer bomen en beplanting.
  • Er komt meer ruimte om te wandelen en te fietsen.

Vergroening

Een van de meest in het oog springende veranderingen aan de ‘nieuwe’ Van Muijlwijkstraat is het vele groen dat straks in de straat te zien zal zijn. Het is een belangrijke stap om de leefbaarheid in de straat en de nabije omgeving te verbeteren. Veel ‘groen’ zorgt ook voor koelte tijdens hete zomerdagen. Net zoals minder ‘verharding’ – minder stenen – bijdraagt aan het verminderen van de hittestress. In totaal gaat de gemeente in de Van Muijlwijkstraat ruim 35.000 tegels wippen.

Visualisatie Van Muijlwijkstraat

Koel netwerk

Met de nieuwe groene en minder versteende inrichting draagt de Van Muijlwijkstraat bij aan het zogeheten ‘koele netwerk’ in en rond de binnenstad. Daar gaat de gemeente tussen nu en 2030 aan bouwen. Het koele netwerk bestaat uit koele plekken en beschutte routes en is gericht op bewoners die, vanwege bijvoorbeeld hun leeftijd, een beperking of ziekte, kwetsbaar zijn voor zomerse hitte. Of die vanwege hun woonsituatie geen beschutte buitenruimte hebben. Zo kunnen heesters, klimplanten en een extra bladerdek van bomen voor schaduw zorgen. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld schaduwdoeken en andere technische ingrepen.

Contact

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk via de Bloemstraat. De parkeergarage en het tankstation blijven altijd bereikbaar. Aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 48 is een projectinformatiepunt aanwezig. Op de deur kunt u de tekening bekijken en staat de planning vermeld. 

Aannemer NTP zal bewoners in de periode van de werkzaamheden verder op de hoogte houden. Meer informatie over onze planning en fasering vindt u op de projectwebsite van NTP. We hopen de werkzaamheden in oktober klaar te hebben. Daarna gaan we het groen aanplanten. 

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar: vms@arnhem.nl.