Natuurbrandpreventie

Alleen in Europa breken er jaarlijks meer dan 45.000 bosbranden uit. Opeens worden overvallen door een vlammenzee.

Want: Bij een flinke bosbrand praten we over een verspreiding van het vuur met een snelheid die kan oplopen tot 60 kilometer per uur. Daar valt niet tegenop te rennen. Dus: hoe kunnen we voorkomen dat er een bosbrand ontstaat? Het gevaar voor natuurbranden is afhankelijk van de droogte in de natuur en van weersfactoren zoals wind, temperatuur en luchtvochtigheid. Als het heel droog is, kan een vonk al een brand veroorzaken.

Brand voorkomen

Er wordt natuurlijk van alles aan gedaan om brand te voorkomen. De brandweer voert luchtverkenningen uit, de gemeenten en de natuurbeheerders scherpen de regels aan. Maar: uiteindelijk moeten we er met z'n allen voor zorgen dat onze mooie Veluwe in stand blijft. Hoe? Door ons bewust te zijn van het feit dat het risicovol is om tijdens droogte in het bos te roken of te barbecuen. En ook fakkels aansteken, kampvuren maken, afval verbranden of vuurwerk afsteken kan een brand veroorzaken.

Oorzaken natuurbranden op een rij:

 • Onvoorzichtigheid
 • Weggooien van een peuk, spelen met vuur, vreugdevuren, stukken glas die als vergrootglas werken
 • Kwaadwillendheid
 • Pyromanie, vandalisme, psychische gestoordheid
 • Technische/mechanische oorzaken
 • Vonken van treinen of andere voertuigen
 • Omgevingsfactoren
 • Woningbrand, schietactiviteiten, vuurwerk
 • Natuurinvloeden
 • Blikseminslag, natuurlijk afbranden
 • Onbekende oorzaken

Brandgevaar-thermometer

Om te weten hoe risicovol het is in de omgeving, is er een natuurbrandgevaarthermometer ontwikkeld. Deze thermometer geeft op basis van een aantal indicatoren aan wat u wel of niet moet doen. De thermometer kent vijf kwalificaties: zeer klein gevaar, klein gevaar, gevaar, groot gevaar en zeer groot gevaar. Bij iedere kwalificatie hoort een omschrijving van maatregelen voor u als bewoner of recreant. Ook de voorzorgsmaatregelen van de brandweer worden hier weergegeven. Voorbeelden van maatregelen zijn: verbod op het branden van kaarsen en fakkels bij een groot gevaar. Of: een verbod op het afsteken van vuurwerk en het branden van vuurkorven bij code 'droog'.

Hoe is het op dit moment gesteld met het risico op natuurbrand in de natuurgebieden van onze regio? Kijk op de website van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) of de site van de Brandweer Noord- en Oost Gelderland en u weet het.