Vergaderstukken en besluiten

In het Bestuurlijk Informatiesysteem bevinden zich de vergaderstukken en besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Open het Bestuurlijk Informatiesysteem (iBabs)

Archief

In het Bestuurlijk Informatiesysteem vindt u de openbare vergaderstukken en besluiten van het college van B&W sinds 2000. De stukken van de gemeenteraad zijn hier sinds november 2016 terug te vinden. Oudere vergaderstukken van de gemeenteraad (vanaf maart 2010) zijn nog te raadplegen in het eerdere raadsinformatiesysteem.

Regelgeving van de gemeente Arnhem wordt sinds 1 januari 2011 op www.overheid.nl gepubliceerd.