Bestuurlijke informatie

  • Vergaderstukken en besluiten

    In het Bestuurlijk Informatiesysteem bevinden zich de vergaderstukken en besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

  • Openbaarheid van bestuur

    Openbaarheid van bestuur kan worden opgevat als een verzamelterm voor wetgevende initiatieven, die tot doel hebben een grotere transparantie van het bestuur te realiseren.

  • Rechtspersonen

    De gemeente Arnhem maakt voor het uitoefenen van een deel van haar (bestuurlijke) taken gebruik van andere rechtspersonen.

Uw Reactie
Uw Reactie