Bestuurlijke informatie

  • Vergaderstukken en besluiten

    In het Bestuurlijk Informatiesysteem bevinden zich de vergaderstukken en besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

  • Wet open overheid

    De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente Arnhem (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen.

  • Rechtspersonen

    De gemeente Arnhem maakt voor het uitoefenen van een deel van haar (bestuurlijke) taken gebruik van andere rechtspersonen.