Rechtspersonen

De gemeente Arnhem maakt voor het uitoefenen van een deel van haar (bestuurlijke) taken gebruik van andere rechtspersonen.

Rechtspersonen, waarin de gemeente deelneemt

Er is sprake van deelneming, als de gemeente in die rechtspersoon een financieel belang heeft en in het bestuur, door middel van door de gemeente aangewezen bestuursleden, invloed heeft.

We onderscheiden bij die deelname de zogenaamde publiekrechtelijke rechtspersonen - die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn ingesteld - en privaatrechtelijke rechtspersonen. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld om de gemeenschappelijke regeling die de hulpverlening voor de regio regelt. Bij de laatste gaat het voornamelijk om stichtingen en vennootschappen.

Het meest recente overzicht van rechtspersonen is steeds te vinden in de bijlage van het Jaarverslag op de pagina Jaarverslagen en Begrotingen.