Financiën

 • Begroting

  De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad.

 • Jaarstukken

  Met de jaarstukken legt het College van B&W verantwoording af over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

 • Perspectiefnota

  Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de concept perspectiefnota 2018-2021.

 • Informatie voor Derden

  Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dat gebeurt via het informatiesysteem ‘Informatie voor Derden (Iv3)’.

 • ANBI

  Arnhem heeft de ANBI-status (de fiscale positie van een Algemeen Nut Beogende Instelling). De fiscus vraagt ANBI-instellingen om onderstaande gegevens te publiceren.

 • Inkoop en aanbestedingen

  Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

Uw Reactie
Uw Reactie