Jaarstukken

Met de jaarstukken legt het College van B&W verantwoording af over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

  • Financieel portaal

    Via het Financieel portaal kunt u de informatie online bekijken.

  • Jaarstukken 2017

    De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening 2017) zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie