Jaarstukken

Met de jaarstukken legt het College van B&W verantwoording af over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.