Perspectiefnota 2022-2025

In de Perspectiefnota 2022-2025 kijken we vooruit en richten we onze blik op de toekomst. We richten ons op Arnhem ná de coronacrisis. We werken stevig verder aan onze ambities om de stad groener, beter en gezonder te maken.

https://financien.arnhem.nl/