Samenstelling deelnemersgroep van het Burgerberaad

Het Burgerberaad is een groep van ongeveer 150 gelote inwoners die de gemeenteraad helpt bij het bedenken van oplossingen. Op deze pagina leggen we uit hoe deze groep is samengesteld, en wie er in het Burgerberaad zitten.

10.000 uitnodigingen 

Half januari hebben 10.000 Arnhemmers van 16 jaar en ouder een uitnodiging voor deelname aan het Burgerberaad ontvangen. Deze inwoners zijn willekeurig uit de Basisregistatie Personen (BRP) gehaald. Iedere Arnhemmer had dus evenveel kans uitgenodigd te worden voor het Burgerberaad.    

732 aanmeldingen 

Van de 10.000 Arnhemmers die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben 732 inwoners zich aangemeld. Het percentage aanmeldingen is met 7,3% hoger dan bij veel andere Burgerberaden in Nederland. Bij aanmelding is een aantal kenmerken uitgevraagd: leeftijd, geslacht, opleiding, wijk waar iemand woont, woningtype en de houding ten opzichte van afvalscheiding.  

161 ingelote inwoners 

Op basis van de informatie die inwoners bij aanmelding hebben opgegeven heeft Moventem, het bureau dat het Burgerberaad Afval voor Arnhem organiseert, de tweede lotingsronde uitgevoerd. Dit hebben zij gedaan door iedere aangemelde inwoner telefonisch te spreken. Uiteindelijk zijn 161 inwoners ingeloot. Moventem heeft inwoners zo ingeloot dat het Burgerberaad als groep overeenkomt met de werkelijke samenstelling van Arnhem. Dit houdt in dat de deelnemersgroep qua leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonwijk vergelijkbaar is met de Arnhemse bevolking. Daarnaast is er gecontroleerd of er voldoende variatie was binnen de groep wat betreft type woning en houding ten opzichte van afval. 

De deelnemersgroep is dus representatief voor de Arnhemse bevolking:  

  • Leeftijd: jongeren zijn goed vertegenwoordigd, 36% is jonger dan 35 jaar (in Arnhem: 35%)  
  • Geslacht: man / vrouw is evenredig verdeeld (in Arnhem: 50%-50%)  
  • Opleiding: 27% van de deelnemers heeft een praktische opleiding (Arnhem: 27%)  
  • Wijk: uit iedere wijk van Arnhem zitten minimaal 4 en gemiddeld 6 inwoners in het Burgerberaad, enkele uitzonderingen daargelaten. Wijken met minder dan 3500 inwoners hebben 2 of 3 deelnemers.   

Cijfers samenstelling Burgerberaad afval

 

Samenstelling op geslacht
Geslacht Aantal in Burgerberaad % in Burgerberaad % in Arnhem
Man 77 48% 50%
Vrouw 81 50% 50%
Anders 2 1% -
Zeg ik liever niet 1 1% -
Totaal 161 100% 100%

 

Samenstelling op leeftijd
Leeftijdsgroepen Aantal in Burgerberaad % in Burgerberaad % in Arnhem
16 - 24 jaar 27 17% 15%
25 - 34 jaar 30 19% 20%
35 - 44 jaar 26 16% 16%
45 - 54 jaar 23 14% 16%
55 - 64 jaar 28 17% 15%
65 - 74 jaar 17 11% 11%
> 74 jaar 10 6% 8%
Totaal 161 100% 100%

 

Samenstelling op opleidingsniveau
Opleidingsniveau Aantal in Burgerberaad % in Burgerberaad % in Arnhem
Laag 43 27% 27%
Middelbaar 56 35% 38%
Hoog 59 37% 35%
Zeg ik liever niet 3 2% ?-
Totaal 161 100% 100%

 

Samenstelling op wijk
Wijknaam Aantal in Burgerberaad % in Burgerberaad % in Arnhem
Klingelbeek e.o. 2 1% 1%
Schaarsbergen 3 2% 1%
Elden 4 2% 2%
Alteveer/Cranevelt 10 6% 2%
Geitenkamp 5 3% 2%
Heijenoord/Lombok 5 3% 2%
Monnikenhuizen 4 2% 3%
Malburgen-West 3 2% 3%
St. Marten/Sonsbeek 7 4% 3%
Malburgen-Oost (Noord) 5 3% 4%
Arnhemse Broek 7 4% 4%
Spijkerkwartier 8 5% 4%
Centrum 9 6% 4%
Klarendal 9 6% 4%
Presikhaaf-Oost 5 3% 5%
Burgemeesterswijk/Hoogkamp 8 5% 5%
Vredenburg/Kronenburg 8 5% 5%
Elderveld 5 3% 5%
Presikhaaf-West 5 3% 5%
Malburgen-Oost (Zuid) 8 5% 5%
Velperweg e.o. 9 6% 6%
De Laar 10 6% 7%
Rijkerswoerd 11 7% 7%
Schuytgraaf 11 7% 9%
Totaal 161 100% 100%