Veelgestelde vragen Burgerberaad verminderen afval

Waarom wil de gemeente Arnhem een Burgerberaad?

De gemeenteraad wil graag dat meer mensen met hen meedenken over moeilijke vragen. Dat komt omdat de stad uit hele verschillende mensen bestaat. Ze verschillen in leeftijd, geslacht, wijk, enzovoort. Als meer mensen meedenken, hopen we betere oplossingen te vinden.

Waarom gaat het Burgerberaad over afval?

Op lange termijn (2050) willen we al het afval hergebruiken. Zo ver zijn we nog lang niet. Tot die tijd willen we kijken hoe we de hoeveelheid afval kunnen verminderen. 

Wat gebeurt er met de adviezen?

De gemeenteraad neemt de adviezen zeer serieus. Zij stemt voor of tegen. Als de meeste gemeenteraadsleden voor stemmen, dan worden de adviezen uitgevoerd. 

We hebben in 2021 een referendum gehad over afval. Waarom nu dan een Burgerberaad?

Bij het referendum uit 2021 ging het om een ja/nee-vraag over bepaalde onderdelen van het afvalbeleid. De vraag aan dit Burgerberaad is veel breder. Het Burgerberaad gaat op zoek naar oplossingen om alle soorten afval te verminderen.

Kan ik mezelf aanmelden als deelnemer aan het Burgerberaad?

De deelnemers aan het Burgerberaad worden door loting bepaald. Het is dus niet mogelijk om jezelf aan te melden als deelnemer.

Wie organiseert het Burgerberaad?

De gemeente Arnhem organiseert het Burgerberaad samen met onderzoeksbureau Moventem en communicatiebureau de Maatschap voor Communicatie. De gemeente zorgt voor de loting, uitnodigingen en communicatie naar inwoners. Moventem en de Maatschap voor Communicatie organiseren de bijeenkomsten en verzorgen de communicatie met deelnemers. 

Zijn de bijeenkomsten openbaar?

De bijeenkomsten van het Burgerberaad zijn niet open voor publiek, omdat we willen dat deelnemers vrijuit kunnen praten. Ook willen we zo voorkomen dat deelnemers worden beïnvloed.

Doen raadsleden, wethouders, ambtenaren en de burgemeester mee aan het Burgerberaad?

Per bijeenkomst mogen maximaal 2 leden van de gemeenteraad als toehoorder aanwezig zijn. Wethouders, raadsleden, ambtenaren en de burgemeester mogen niet meedoen met het Burgerberaad. Als de deelnemers vragen hebben voor een wethouder of raadslid dan kunnen zij hen uitnodigen voor uitleg. 

Welke experts kunnen de deelnemers uitnodigen?

De deelnemers bepalen zelf welke experts zij uitnodigen voor uitleg. De gemeente Arnhem heeft geen enkele rol in het selecteren van experts.

Waar kan ik de adviezen van het Burgerberaad zien?

Na de laatste bijeenkomst komen de adviezen op deze website te staan. We laten dit weten via de Arnhemse Koerier, berichten op onze socials en in onze nieuwsbrief de ArnhemMail.