Marco van der Wel

Marco van der Wel (1972) is wethouder Natuur, Milieu en Zorg namens de Partij voor de Dieren.

Marco van der Wel was van 2011 tot 2022 fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, lid van de Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer en lid van de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk. Hij studeerde chemische technologie, werkte daarna als toegevoegd onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft en deed onderzoek naar duurzame energie. Van 2005 tot 2022 was hij octrooionderzoeker bij Octrooicentrum Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Marco van der Wel

Portefeuille

  • 4e locoburgemeester
  • Natuur en stadsparken
  • Water, milieu en luchtkwaliteit
  • Dierenwelzijn en biodiversiteit
  • (stads)Landbouw
  • Omgevingsdienst (ODRA), vergunningen en handhaving
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociale wijkteams 

Wijkwethouder

  • Rijkerswoerd
  • Kronenburg
  • Vredenburg

Contact

E-mail: marco.van.der.wel@arnhem.nl
Telefoon: (026) 377 4604