Informatie voor Derden

Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dat gebeurt via het informatiesysteem ‘Informatie voor Derden (Iv3)’.

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.