Themabijeenkomst: presentatie resultaten onderzoek niet-stemmer in Arnhem

Vorig jaar, in 2022, hebben minder mensen dan ooit gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Het gemeentebestuur (raad en college) is benieuwd waarom mensen steeds minder gaan stemmen. En gaat aan de slag met de opdracht: hoe krijgen we stad en politiek weer dichter bij elkaar en Arnhem weer terug naar de stembus? Deze zoektocht startte met een bijeenkomst om meer kennis en inzicht te krijgen over dit thema.

Het onderzoeksbureau Citisens heeft in opdracht van het gemeentebestuur onderzocht waarom mensen wel of niet gingen stemmen. Vier weken lang (3 april t/m 1 mei) konden Arnhemmers een (online) vragenlijst invullen. Deze was beschikbaar in meerdere talen. Ook gingen onderzoekers de straat op om informatie op te halen bij Arnhemmers en er zijn interviews afgenomen. Veel Arnhemmers hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hier is het gemeentebestuur dankbaar voor.

Wat gaan we doen?

Het onderzoeksbureau Citisens gaat op 6 september de resultaten van het onderzoek presenteren aan de stad en het gemeentebestuur. De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

Deel 1: Presentatie resultaten onderzoek

Marcel Boogers en Gideon van der Hulst van het onderzoeksbureau Citisens presenteren de uitkomsten, conclusie en aanbevelingen van het onderzoek naar de niet-stemmer. 

Deel 2: Talkshow

De uitkomsten, conclusie en aanbevelingen worden door middel van een talkshow verder besproken. Meerdere mensen zullen deelnemen aan de talkshow. Zij zullen hun mening en ideeën delen over de resultaten van het onderzoek. De talkshowhost (de dagvoorzitter) leidt het gesprek waar zowel de mensen op het podium/aan tafel aan deelnemen als de mensen uit de zaal. 

Programma

Tijd Gebeurtenis
19.00 uur tot 19.30 uur inloop (stadhuishal)
19.30 uur tot 19.35 uur start door dagvoorzitter
19.35 uur tot 19.40 uur welkom door de burgemeester 
19.45 uur tot 20.30 uur presentatie Citisens, inclusief beantwoorden van vragen uit de zaal
20.30 uur tot 20.45 uur overhandiging onderzoeksrapport van onderzoekers aan de burgemeester 
20.45 uur tot 21.15 uur pauze
21.15 uur tot 21.55 uur de talkshow
21.55 uur tot 22.00 uur dagvoorzitter sluit af
22.00 uur tot 23.00 uur borrel


Graag nodigen wij u uit om op 6 september samen mee te luisteren en te praten over dit onderwerp. 

Voor wie: Arnhemmers, organisaties, raadsleden, fractievolgers, collegeleden, ambtenaren, pers en andere geïnteresseerden
Datum: woensdag 6 september 2023
Tijd: 19.30 tot 23.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Stadhuishal. Stadhuis Arnhem
Aanmelden: vrije inloop, maar bij voorkeur aanmelden vóór 30 augustus via het aanmeldformulier.