Gemeentelijke organisatie

Hoe zit de gemeentelijke organisatie in elkaar? Hoe ziet de structuur van de gemeente Arnhem eruit? Wat zijn onze vitale taken?

Arnhem is een creatieve, inspirerende en groene stad. U vindt er veel innovatieve bedrijven op het gebied van energie, mode, design en cultuur. Het is een stad vol dynamiek en evenementen. 

KERN-organisatie

Onze gemeentelijke organisatie is de afgelopen jaren kleiner geworden, omdat we ons hebben ontwikkeld tot een regiegemeente. Verschillende onderdelen, zoals Musis, de Stadsschouwburg en het Sportbedrijf, zijn verzelfstandigd of op een andere wijze op afstand gezet. Daarnaast hebben we samen met gemeente Renkum en Rheden uitvoeringstaken op het gebied van bedrijfsvoering gebundeld. Deze zijn ondergebracht in een gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie: De Connectie.

De huidige organisatie, de KERN-organisatie, bestaat uit ongeveer 1000 medewerkers. Het gaat om de organisatie die in de kern is overgebleven. Daarnaast staat 'KERN' voor onze kernwaarden: Ken uw stad, Eigenaarschap, Resultaatgerichtheid en Nabijheid.

De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Samenwerking binnen de organisatie en met de stad is in ons werk ingebouwd: wij zijn een flexibele netwerkorganisatie.

Clusters

De gemeentelijke organisatie heeft een tweehoofdige directie. De organisatie is verder opgebouwd uit 7 werkeenheden (bedrijfsvoering en 6 clusters), die samenhangende taken uitvoeren. 

Programma's

De zaken die er voor de stad en de inwoners echt toe doen en waar de gemeente haar energie in steekt, worden opgepakt via programma's als Vitale economie Arnhem-Nijmegen, Doorbraak naar werk en Zorg dichterbij. Programmamanagers werken samen met de organisatie aan de uitvoering van deze vitale taken. U vindt meer informatie hierover bij Ambities en Beleid.