Rekenkamerbrief Handreiking Onderwijshuisvesting (2022)

Als de raad zeggenschap wil hebben over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dan dient zij actief betrokken te zijn bij en geïnformeerd te worden over het proces om te komen tot het IHP en hierin te maken inhoudelijke keuzes. Ook verdient met name de positie van het Voortgezet Onderwijs (VO) aandacht.