Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte in uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn (zoals een garage, berging, erker, aanbouw of dakkapel) horen ook bij de gebruiksoppervlakte. Als uw woning meer dan 1 woonlaag heeft (bijvoorbeeld de begane grond en een 1e verdieping), dan wordt de gebruiksoppervlakte (het aantal vierkante meters) van alle woonlagen bij elkaar opgeteld.

De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. In de landelijke wetgeving is bepaald dat ook gemeenten deze methode moeten gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. 

Waarom werkt gemeente Arnhem met vierkante meters (gebruiksoppervlakte)?

Vanaf 2022 moeten alle WOZ taxaties van woningen op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) gebaseerd zijn. Dit is een landelijke verplichting waardoor we van kubieke meters naar vierkante meters over gaan. Dit zorgt landelijk voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan deze regels, worden we gecontroleerd door de Waarderingskamer.

Hoe wordt het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning bepaald?

Het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt bepaald door de binnenzijde van uw woning op te meten. De meting gaat van binnenzijde buitenmuur naar binnenzijde buitenmuur. Hierbij worden alle verdiepingen gemeten en wordt alles bij elkaar opgeteld.

Als er delen van uw woning zijn waarbij de stahoogte minder dan 1,5 meter is (bijvoorbeeld onder een schuine kap) dan telt die oppervlakte niet mee. Wat wel meetelt zijn alle aangebouwde delen die dicht zijn. Voorbeelden hiervan zijn een aangebouwde garage, een aanbouw, een bijkeuken, een erker, een dakkapel of een aangebouwde berging. Ook bergingen, garages en kelders, zowel in als onder uw woning, behoren tot de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning.

Onderstaand ziet u 2 voorbeelden waarin de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning zijn bepaald. Hierbij zijn zowel een eenvoudige als een uitgebreide woning weergegeven:

Een voorbeeld berekening hoe de vierkante meters van een woning worden bepaald.
 Voorbeeld 1: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (eenvoudig)

Een voorbeeld berekening van hoe de vierkante meters van uw woning worden bepaald. Uitgebreid met berging, garage etc.
 
Voorbeeld 2: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (uitgebreid)

Kunt u het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning ook zelf meten?

Voor het bepalen van de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) gebruiken alle taxateurs en makelaars in Nederland dezelfde meetmethodiek. Die is afgeleid van de NEN2580. Wilt u meer weten over het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning? Kijk dan op de website van de Waarderingskamer. Daar vindt u naast de regels en instructies ook antwoorden op veel gestelde vragen over de overgang naar vierkante meters (gebruiksoppervlakte).