WOZ-waarde 2024 in Arnhem

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning in de gemeente Arnhem komt dit jaar uit op 5%.

Verschillen per wijk en buurt

De 5% stijging is een gemiddelde binnen de gemeente Arnhem. Per woning wijkt de waardestijging af van dit gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er verschillen per wijk en buurt. Via het WOZ-waardeloket kan de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland geraadpleegd worden. Het overzicht met actuele waardeontwikkelingen per gemeente is te vinden via de Waarderingskamer

Waardepeildatum

 Voor het bepalen van de WOZ-waarde in 2024 moeten gemeenten kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2023. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. De waardepeildatum ligt altijd in het verleden. Voor 2024 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2023. 

Wet waardering onroerende zaken

De afkorting Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken deze WOZ-waarde voor het heffen van onder meer de onroerendzaakbelasting (ozb), watersysteemheffing gebouwd en het eigenwoningforfait. Ook voor huurders van woningen kan de WOZ-waarde van belang zijn, bijvoorbeeld voor het bepalen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. Voor de gemeente Arnhem wordt de WOZ-waarde gebruikt als grondslag voor de ozb en rioolheffing.

U vindt meer uitleg over de WOZ-waarde in een animatie van de Waarderingskamer.

Contact

Heeft u een vraag of bent u het niet eens met uw aanslag of WOZ-waarde? Neem dan vooral contact met ons op. U kunt uw vraag ook stellen via het 'Contactformulier Snelreactie' via belastingen.arnhem.nl. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een reactie.