Veelgestelde vragen samenwonen op proef

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over op proef samenwonen binnen gemeente Arnhem

Hoe kunnen we op proef gaan samenwonen?
 

Als ik al samenwoon, kan ik dan toch nog meedoen met de proef?

Nee, helaas niet.

Kan ik meedoen als ik nog thuis woon? 

Ja, dat kan. Maar dan moet 1 van u beiden een woning hebben waar u kunt samenwonen.

Mijn partner woont in een andere gemeente. Kunnen we dan ook meedoen?

Ja, dat kan. Als u aanvraag om op proef samen te wonen wordt goedgekeurd mag u tijdens de proefperiode ook in een andere gemeente wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw inkomen.

Om deel te nemen moet een van beiden een eigen woonruimte hebben. Mag dit ook een kamer zijn met een commercieel huurcontract? 

Ja, dat mag. Als u er met meerdere mensen in 1 kamer mag wonen en de woning daar ook geschikt voor is. Lees daarvoor eerst goed uw huurcontract.

Mogen mensen die begeleid wonen ook meedoen?

Ja, mensen die begeleid of beschermd wonen mogen ook meedoen. Het is wel belangrijk dat het samenwonen op proef past in het plan dat u heeft gemaakt met uw begeleider. 

Mag ik mijn woning aan iemand anders verhuren als ik op proef samenwoon?

Nee, behalve wanneer u toestemming heeft van uw verhuurder. Maar let op dat u dan wel die inkomsten doorgeeft met een wijzigingsformulier. U heeft geen financieel voordeel van deze inkomsten, omdat uw uitkering lager wordt.

In welke situaties is het niet verstandig om deel te nemen?

Wanneer u of uw partner een (aanvullende) uitkering heeft, waarbij uw woonsituatie invloed heeft op het krijgen of de hoogte van uw uitkering. Dat geldt voor de volgende situaties: 

  • U ontvangt een aanvullende uitkering van het UWV, als onderdeel van de Toeslagenwet
  • U ontvangt een Participatiewet-uitkering van een andere gemeente
  • U valt onder de Algemene Ouderdomswet (SVB) of ontvangt een andere soort uitkering

Geeft de andere uitkeringsinstantie schriftelijk toestemming dan is er natuurlijk geen probleem.

Houd ook rekening met de volgende situaties:

  • Wanneer u partneralimentatie ontvangt is het risico dat u die alimentatie verliest wanneer u (tijdelijk) gaat samenwonen met een nieuwe partner. U kunt dus een deel van uw inkomen verliezen. Daarom moet vooraf het risico goed duidelijk zijn, zodat u een bewuste keuze kunt maken.
  • Wanneer u begeleid of beschermd woont is het belangrijk dat het op proef samenwonen in uw plan past. Geeft uw begeleider toestemming, dan is er natuurlijk geen probleem.
Waarom kan de gemeente toch nog beslissen om mij wel of geen toestemming te geven als ik wel voldoe aan de voorwaarden?

Wij kunnen niet alle mogelijke situaties vooraf bedenken. Het kan zo zijn dat uw situatie zo specifiek is dat samenwonen op proef niet verstandig is. Als dit zo is bespreken wij dit natuurlijk met u, maar u kunt hierdoor geen toestemming krijgen.

Aanvragen van de proef
 

Hoe moet ik een aanvraag doen?

U kunt de aanvraag telefonisch doen bij uw regisseur (contactpersoon) van Werk en Inkomen. Als u beiden een uitkering heeft, is 1 aanvraag voldoende. Dan wordt de proef voor u in werking gesteld. U vraagt samen met uw partner deelname aan de proef aan. En er wordt met u beiden gesproken en gecontroleerd of uw situatie past bij deelname aan de proef.

Kosten en financiële zaken
 

Wat gebeurt er als ik na 6 maanden definitief ga samenwonen?

Dan wordt uw uitkering aangepast naar de uitkering voor samenwonenden. Wanneer uw partner inkomsten heeft die hoog genoeg zijn om samen van te leven, krijgt u geen uitkering meer.

Ook kan de hoogte veranderen van: 

  • uw huurtoeslag 
  • het kindgebonden budget 
  • de gemeentelijke lasten 
  • waterschapslasten
  • energiekosten 
 Wie helpt mij met het regelen van alle geldzaken als ik na 6 maanden definitief ga samenwonen?

U meldt bij uw regisseur (contactpersoon) dat u definitief gaat samenwonen. U kunt ook uitleg krijgen over hoe het zit met veranderingen in de vaste lasten, toeslagen, kindgebonden budget, enzovoort. Wanneer u hulp nodig heeft bij het veranderen van bijvoorbeeld uw toeslagen kan Goed Geregeld Arnhem dat samen met u regelen.