Energietoeslag voor lagere inkomens

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in Arnhem in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag van € 1.550. Dit bedrag bestaat uit een toeslag van de overheid van € 1.300, met nog een extra wintertoeslag van € 250 van de gemeente Arnhem. De toeslag hoeft u niet terug te betalen. Ook studenten kunnen de energietoeslag aanvragen.

Of u energietoeslag krijgt hangt af van uw inkomen en woonsituatie. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden. U krijgt de toeslag alleen als u aan alle voorwaarden voldoet. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u bij uw aanvraag verschillende documenten meesturen.

Maximaal inkomen

De energietoeslag is voor mensen met een laag inkomen. In onderstaande tabellen staat per situatie wat uw maximale inkomen mag zijn. Het gaat om het bedrag dat u per maand op uw bankrekening krijgt. Dit bedrag is zonder vakantiegeld. Ontvangt u per maand meer geld dan ondergenoemde bedragen? Dan heeft u geen recht op energietoeslag. 

Voor studenten die recht hebben op studiefinanciering of WTOS telt het volledige normbedrag mee als inkomen. Ongeacht of u er gebruik van maakt of niet.

Maximum netto inkomen volwassenen zonder kinderen 

Situatie Inkomen exclusief vakantiegeld, per maand
Alleenstaand tot pensioenleeftijd € 1.256,07
Gehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.794,39
Alleenstaand vanaf pensioenleeftijd € 1.397,26
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 1.892,81


Maximum netto inkomen gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar

Situatie Inkomen exclusief vakantiegeld, per maand
Alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd  € 1.360,75
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.943,93
Alleenstaande ouder vanaf pensioenleeftijd € 1.513,70
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 2.050,54
Verdere voorwaarden

Naast het maximale inkomen gelden ook nog andere voorwaarden:  

 • U woont in Arnhem 
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U betaalt de energierekening zelf of via de huur
 • U verblijft niet in een inrichting, bijvoorbeeld een zorginstelling of begeleid wonen
 • Heeft u een bewindvoerder of iemand anders die uw post ontvangt? Controleer dan eerst of er voor uw huishouden of woonadres al een energietoeslag is uitbetaald, voordat u een aanvraag voor de energietoeslag indient. 

Meesturen met de aanvraag 

 • Uw laatste voorschotnota van de energieleverancier.
 • Uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie
  • Heeft u wisselende inkomsten gehad? Stuur dan de bewijzen van het (gezins)inkomen van de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag mee. Bijvoorbeeld een salarisstrook of overzicht van inkomsten uit onderneming.
  • Heeft u inkomsten uit uw onderneming of als ZZP-er? Stuur dan de belastingaangifte 2021 mee. Heeft u geen belastingaangifte in 2021 gedaan, stuur dan de meest recente belastingaangifte mee. En de winst- en verliesrekening over de afgelopen 3 maanden.
 • De (digitale) handtekening van uw eventuele partner.

Aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden en denkt u recht te hebben op de energietoeslag? Vraag dan de energietoeslag aan. Aanvragen kan nog tot en met zaterdag 31 december 2022. 

Energietoeslag aanvragen

Lukt het online aanvragen niet? Dan kunt u de extra energietoeslag ook aanvragen via het aanvraagformulier extra energietoeslag (pdf, 137kB). Print het formulier uit en stuur het ingevuld met de bewijsstukken naar:

Gemeente Arnhem
T.a.v. afdeling W&I/energietoeslag
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem 

Na uw aanvraag 

We krijgen erg veel aanvragen. Daarom kost het toetsen van uw aanvraag ongeveer 4 weken. Daarna krijgt u van ons een brief of u de energietoeslag krijgt of dat de aanvraag is afgewezen. 

Komt u toch geld tekort? Maatwerk is misschien mogelijk 

Mogelijk komt u in aanmerking voor een maatwerkregeling via een noodfonds van de gemeente.