Energietoeslag voor lagere inkomens

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag van € 1.550. Dit bedrag bestaat uit een toeslag van de overheid van € 1.300 met een extra wintertoeslag van € 250 van de gemeente Arnhem. De toeslag hoeft u niet terug te betalen.

Of u energietoeslag van 2023 krijgt hangt af van uw inkomen en woonsituatie. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden. U krijgt de toeslag alleen als u aan alle voorwaarden voldoet en u de toeslag in 2023 nog niet ontvangen heeft. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u bij uw aanvraag verschillende documenten meesturen.

Maximaal inkomen

De energietoeslag is voor mensen met een laag inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum. Voor gezinnen is dit 130%. Hieronder staat per situatie wat het maximale inkomen mag zijn.

Maximum netto (gezamenlijk) inkomen volwassenen zonder kinderen  

Situatie in 2023 Inkomen exclusief vakantiegeld, per maand
Alleenstaand tot pensioenleeftijd € 1.386,95
Gehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.981,34
Alleenstaand vanaf pensioenleeftijd € 1.547,73
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 2.101,70

 

Maximum netto (gezamenlijk) inkomen gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar 

Situatie in 2023 Inkomen exclusief vakantiegeld, per maand
Alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd € 1.502,53
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 2.146,45
Alleenstaande ouder vanaf pensioenleeftijd € 1.676,71
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 2.276,85
Verdere voorwaarden

Naast het maximale inkomen gelden ook nog andere voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U woont in Arnhem
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U betaalt de energierekening zelf of via huur
 • U woont niet in een inrichting, bijvoorbeeld een zorginstelling of opvanghuis
 • U bent geen student

Zelf aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de energietoeslag hieronder aan. U kunt de energietoeslag voor 2023 tot en met 30 juni 2024 aanvragen.

Energietoeslag aanvragen

Meesturen met de aanvraag 

 • Een bewijsstuk, waaruit blijkt dat u maandelijks energiekosten betaalt, zoals een kopie van uw energierekening of huurcontract. O​​p het bewijsstuk moet de naam en het adres staan van de aanvrager of de eventuele partner.
 • Uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie
  • Heeft u wisselende inkomsten gehad? Stuur dan de bewijzen van het (gezins)inkomen van de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag mee. Bijvoorbeeld een salarisstrook of overzicht van inkomsten uit onderneming.
  • Heeft u inkomsten uit uw onderneming of als ZZP-er? Stuur dan een winst- en verliesrekening van de afgelopen 3 maanden mee, waaruit blijkt wat uw omzet, kosten en netto-resultaat is.
 • De (digitale) handtekening van uw eventuele partner

Na uw aanvraag 

Het behandelen van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Daarna krijgt u van ons een brief of u de energietoeslag krijgt of dat de aanvraag is afgewezen. 

De energietoeslag stopt

In 2024 is er geen energietoeslag meer. Heeft u in 2024 nog steeds last van een te hoge energierekening? Dan kunt u zich gratis aanmelden voor een energiecoach. De coach plaatst producten om energie te besparen in uw woning of regelt een klusser voor grote(re) klussen.