Energietoeslag voor lagere inkomens

De aanvraagperiode voor de Energietoeslag 2022 is verlengd tot en met 30 april 2023. Arnhemmers met een laag inkomen die nog geen Energietoeslag voor 2022 hebben ontvangen, kunnen nu alsnog een aanvraag doen.

De Energietoeslag 2022 is in Arnhem € 1.550 en hoeft u niet terug te betalen. Dit bedrag bestaat uit een toeslag van de overheid van € 1.300 en een extra wintertoeslag van € 250 van de gemeente Arnhem. 

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komt er weer een energietoeslag. U kunt deze toeslag waarschijnlijk in de zomer van 2023 aanvragen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, leest u dat op deze pagina.

Aanvraag Energietoeslag 2022 verlengd

Als u nog geen Energietoeslag 2022 heeft gehad en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u tot en met zondag 30 april 2023 alsnog een aanvraag doen.

Energietoeslag 2022 aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de energietoeslag krijgt of dat de aanvraag is afgewezen. 

Online aanvragen lukt niet

Als het online aanvragen niet lukt, dan kunt u de extra energietoeslag ook aanvragen via het aanvraagformulier extra energietoeslag (pdf, 115kb). Print het formulier en stuur het ingevuld met de bewijsstukken naar:

Gemeente Arnhem
T.a.v. afdeling W&I - energietoeslag
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem

Meesturen met de aanvraag

We hebben de volgende documenten van u nodig, zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen.

 • Uw laatste voorschotnota van de energieleverancier.
 • Uw salarisstrook of uitkeringsspecificatie over december 2022. 
  • Bij wisselende inkomsten: stuur de bewijzen op van het (gezins)inkomen van september, oktober en november 2022. 
  • Bij inkomsten uit een onderneming of als zzp-er: stuur de belastingaangifte 2021 (of in ieder geval de meest recente belastingaangifte) mee. En de kolommenbalans (winst- en verliesrekening) over september, oktober en november 2022.
 • De (digitale) handtekening van uw eventuele partner.

Voorwaarden

Of u de energietoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en woonsituatie.

Voorwaarden maximale inkomen

De energietoeslag is voor mensen met een laag inkomen. Hieronder staat per situatie wat uw maximale inkomen mag zijn geweest in december 2022. Het gaat om het bedrag dat u in de maand december 2022 op uw bankrekening heeft gekregen. Dit bedrag is zonder vakantiegeld. 
Had u in december 2022 een hoger inkomen dan ondergenoemde bedragen? Dan heeft u geen recht op energietoeslag. 

Voor studenten die recht hebben op studiefinanciering of tegemoetkoming via WTOS telt het volledige normbedrag mee als inkomen. Ongeacht of u er gebruik van maakt of niet. 

Maximum netto (gezamenlijk) inkomen volwassenen zonder kinderen 

Situatie december 2022     Inkomen exclusief vakantiegeld, per maand
Alleenstaand tot pensioenleeftijd € 1.256,07
Gehuwd/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.794,3
Alleenstaand vanaf pensioenleeftijd € 1.397,26
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 1.892,81

 

Maximum netto (gezamenlijk) inkomen gezinnen met kinderen van 0 tot en met 17 jaar

Situatie december 2022  Inkomen exclusief vakantiegeld, per maand
Alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd  € 1.360,75
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap tot pensioenleeftijd € 1.943,93
Alleenstaande ouder vanaf pensioenleeftijd € 1.513,70
Gehuwden/samenwonend/geregistreerd partnerschap vanaf pensioenleeftijd € 2.050,54
Overige voorwaarden

Naast het maximale inkomen gelden ook nog andere voorwaarden. U krijgt geen energietoeslag als u:

 • geen energiekosten betaalt
 • in een inrichting woont
 • staat ingeschreven op een briefadres
 • jonger dan 21 jaar bent en thuis woont.

Bewindvoering of iemand anders ontvangt uw post  

Als uw inkomen wordt overgemaakt naar een bewindvoerder of een budgetbeheerder dan wordt ook de eenmalige energietoeslag naar deze beheerder overgemaakt. U ontvangt de toeslag dan niet zelf. U hoeft niet zelf een aanvraag te doen. Vraag aan uw bewindvoerder of diegene het voor u wilt doen.

Komt u geld tekort? Maatwerk is misschien mogelijk 

Mogelijk komt u in aanmerking voor een maatwerkregeling via een noodfonds van de gemeente