WMO voorzieningen

Iedereen moet mee kunnen doen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Als dat niet lukt, kan de gemeente u helpen.

Er zijn diverse soorten zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen zoals een traplift, zorgen dat u zelfstandig kunt blijven wonen en ervoor zorgen dat u andere mensen kunt blijven ontmoeten en mee kunt blijven doen, zoals dagbesteding en dagopvang.

De gemeente werkt met 8 wijkteams om zorg en ondersteuning dicht bij u te organiseren. De deskundige coaches van het wijkteam bekijken samen met u welke zorg u nodig heeft en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op www.wijkteamsarnhem.nl