Bijzondere Bijstand voor bijzondere kosten

Als u bijzondere kosten heeft die u niet kunt betalen door een laag inkomen, dan kunt u misschien Bijzondere Bijstand krijgen.

Voorbeelden    

U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen voor noodzakelijke kosten die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U zag de kosten niet aankomen. Denk aan:

 • kosten van woninginrichting (meubels), bijvoorbeeld na een scheiding
 • kosten voor rechtsbijstand, griffierecht of andere proceskosten
 • witgoed (koelkast of wasmachine)
 • begrafenis- of crematiekosten.

Bijzondere bijstand is dus niet voor normale kosten zoals eten, drinken en kleding. Deze kosten heeft iedereen en betaalt u uit uw maandelijkse inkomen.

De lijst met voorbeelden is niet compleet. Twijfelt u of uw kosten voor bijzondere bijstand in aanmerking komen? Neem contact op met Goed Geregeld Arnhem. Zij helpen u graag.  

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is mogelijk een oplossing voor mensen die:

 • in Arnhem wonen en 18 jaar of ouder zijn,
 • de kosten niet zelf kunnen betalen vanwege een laag inkomen en/of vermogen,
 • de kosten niet op een andere manier vergoed kunnen worden,
 • de kosten nog niet betaald hebben.

Aanvragen

Bijzondere Bijstand moet u aanvragen vóórdat u kosten maakt. Alleen als u dit echt niet eerder kon aanvragen, mag u het achteraf aanvragen.

Vraag bijzondere bijstand aan.

Inkomen

Voor vrijwel alle aanvragen bijzondere bijstand geldt dezelfde inkomensgrens. Ligt uw inkomen onder die inkomensgrens? En voldoet uw aanvraag aan de bovenstaande voorwaarden? Dan krijgt u bijzondere bijstand.

Hieronder ziet u de geldende netto inkomensgrenzen. Wij rekenen daarbij met het netto inkomen inclusief vakantiegeld:

Situatie Inkomen exclusief vakantiegeld Inkomen inclusief vakantiegeld
Alleenstaande tot pensioenleeftijd € 1.341,60 € 1.412,21
Gehuwden/samenwonend tot pensioenleeftijd € 1.916,57 € 2.017,44
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.489,92 € 1.568,34
Gehuwden/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 2.019,27 € 2.125,55

 

Als uw inkomen hoger is dan deze bedragen dan is het mogelijk dat u niet de maximale bijzondere bijstand krijgt en (een groter deel van) de kosten zelf moet betalen. Dat werkt zo:
Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar wat u zelf kunt betalen. Dit noemen wij uw draagkracht. Tot 110% van de bijstandsnorm heeft u geen draagkracht. Van het deel van uw inkomen dat hoger is dan 110% van de bijstandsnorm wordt 25% gezien als uw draagkracht. Dit trekken we af van de bijzondere bijstand.

Rekenvoorbeeld

Stel, u bent alleenstaand en uw inkomen is € 1.512,21 per maand.

Het minimuminkomen voor bijzondere bijstand is 110% van de bijstandsnorm. Dit is € 1.412,21 per maand.  

Dit betekent dat uw inkomen € 100 per maand hoger is, dit noemen we 'meerinkomen'. Op jaarbasis is uw meerinkomen € 1.200 (12 maanden x € 100) .

Van het meerinkomen op jaarbasis wordt 25% als draagkracht genomen. Uw draagkracht is in dit voorbeeld € 300.

Zijn de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd lager dan € 300? Dan wordt de aanvraag afgewezen omdat u de draagkracht heeft om de kosten zelf te betalen.
Zijn de kosten die u gemaakt heeft hoger dan € 300? Bijvoorbeeld € 750. Dan ontvangt u in dit voorbeeld bijzondere bijstand van € 450.

Hoger inkomen

We helpen u dus ook als uw netto-inkomen hoger ligt dan de genoemde bedragen, maar u toch minder te besteden heeft. We houden dan rekening met:

 • De huurkosten (huur min huurtoeslag)
 • De zorgkosten (premie zorgverzekering min zorgtoeslag)
 • Het kindgebondenbudget u ontvangt

Neem bij twijfel telefonisch contact met ons op via 0800-1809 (gratis) of vraag de bijzondere bijstand aan. 

Eigen vermogen

Heeft u meer eigen vermogen dan de geldende vermogensgrenzen? Dan moet u dat deel gebruiken om de bijzondere kosten te betalen.

De vermogensgrens voor bijzondere bijstand is:

Vermogen Alleenstaand  Alleenstaande ouder Gehuwd
Eigen vermogen € 7.575,00 € 15.150,00 € 15.150,00
Vrijlating vermogen eigen huis € 63.900,00 € 63.900,00 € 63.900,00