Bijzondere bijstand aanvragen

U vraagt de bijzondere bijstand aan vóórdat u kosten maakt. Alleen als u het echt niet eerder kon aanvragen, mag u achteraf aanvragen. De nota of rekening mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 maanden.

Aanvraag bijzondere bijstand

Online bijzondere bijstand aanvragen

Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen. Download het aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf, 468kB) en stuur de ingevulde aanvraag naar:
Gemeente Arnhem 
Afdeling Aanvullend Inkomen
Antwoordnummer 3740
6800 XA  Arnhem

Gegevens meesturen bij uw eerste aanvraag

Stuurt u altijd een kopie mee van de nota of rekening waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

Wanneer u nooit eerder bijzondere bijstand heeft aangevraagd, hebben wij extra informatie van u nodig. Stuur dan kopieën van de volgende gegevens mee (als dit voor u van toepassing is):

  • kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
  • laatste inkomstenbewijs
  • bankafschriften van de laatste 6 weken
  • laatste afschrift van een eventuele spaarrekening of ander vermogen
  • bewijsstukken of overzicht van eventuele schulden
  • beschikking zorgtoeslag
  • polis ziektekostenverzekering
  • beschikking huurtoeslag
  • huurcontract en / of overzicht opbouw van de huur
  • beschikking kindgebonden budget

Heeft u hulp nodig bij het verzamelen van alle gegevens? Neem contact op met Goed Geregeld Arnhem.

Afhandelingstermijn

Houdt u er rekening mee dat het 4 tot 8 weken kan duren voordat uw aanvraag wordt afgehandeld.