Brandbare stoffen

Doe geen brandbare en snel ontvlambare stoffen zoals olie, benzine, terpetine of wasbenzine bij het restafval. Dit kan brand veroorzaken in de container of bij de afvalverwerker.
Dit afval hoort bij het Klein Chemisch Afval.