Koeien en paarden in Meinerswijk

Sinds de jaren '90 leven er in het uiterwaardengebied Meinerswijk Konikpaarden en Gallowayrunderen.

De uiterwaarden worden op een zo natuurlijk mogelijke wijze beheert. Het natuurgebied is zoveel mogelijk aaneengesloten, dus met min mogelijk rasters en hekwerken. Dit zorgt voor een groter leefgebied voor de Konikpaarden en Gallowayrunderen. 

Leven zoals in het wild

De koeien en paarden kunnen zichzelf redden in de uiterwaarden. Ze vinden hier hun eigen voer. Net als in het wild zijn de dieren aan het eind van de winter wel vermagerd, maar in het groeiseizoen is er voldoende voedsel om weer aan te sterken. De dieren zijn vrijwel nooit ziek en als ze ziek zijn herstellen ze zelf. Medicatie is niet nodig.

Soms zijn er onderlinge gevechten waarbij ze elkaar kunnen verwonden. Dat is natuurlijk gedrag van de dieren. Ook hiervan herstellen ze op eigen kracht. We geven de koeien en paarden zoveel mogelijk de ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen. We grijpen alleen in bij onnodig lijden en noodsituaties, zoals bijvoeren bij langdurig hoogwater.

Aai, voer of benader de dieren niet

Het is niet toegestaan de dieren te benaderen, aaien of voeren. Dit beïnvloed het sociale gedrag binnen de kudde. Dieren die wel worden benaderd door mensen, kunnen mensen gaan lastigvallen of letsel bezorgen. Koeien of paarden die structureel overlast of letsel bezorgen worden uit de kudde gehaald.

In het natuurgedeelte van de uiterwaarden zijn honden niet toegestaan omdat zij overlast, schade en gevaar kunnen opleveren voor de kuddes en andere dieren in het gebied.