Een vaardig Arnhem

We vinden het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen meedoen aan de samenleving. Maar niet iedereen heeft de vaardigheden die daar voor nodig zijn, zoals lezen, schrijven, rekenen of met de computer werken. We ondersteunen de mensen die daar moeite mee hebben. We hebben een praktisch plan gemaakt, dat we met tal van organisaties in de stad uitvoeren.

We geven de aandacht voor laaggeletterdheid een vaste plek in onze werkwijze. En we maken afspraken met organisaties in het sociale domein, zoals schulddienstverlening, sociale wijkteams, werk & inkomen en instellingen van kinderopvang.  

Zelfredzaam

Het doel is dat elke instelling laaggeletterdheid kan herkennen en bespreken met de persoon in kwestie. Vervolgens wordt samen met een taalexpert gekeken op welke manier iemand zich kan scholen. Er is ook oog voor de voorkeur die iemand heeft, het aanbod aan cursussen is heel gevarieerd. Zo werken we samen aan de zelfredzaamheid van onze inwoners. 

Wil je meer informatie? Bekijk de uitleg van de nieuwe werkwijze in de animatie video.

Partners

Het plan 'Een Vaardig Arnhem' (pdf, 951kB) hebben we ontwikkeld samen met de partners uit het Kernteam Laaggeletterdheid Arnhem: Rozet, Stichting Pas, Stichting Lezen en Schrijven, ROC Rijn IJssel en Rijnstad. Het plan is afgestemd op het programma Volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland.

Meer informatie 

In het Taalhuis Arnhem komt alle kennis samen. Op de 1e verdieping van Rozet treffen leervraag en cursusaanbod elkaar. U bent van harte welkom, ter plekke of op de website van het Taalhuis. Deze website zal zich nog uitbreiden. Zie ook onze pagina Lezen en Schrijven voor meer informatie.